Pagina 1 van 1

Grijze Pas Beveiliging

Geplaatst: 19 aug 2010, 18:54
door Frans
Een van onze leden, Bubbles, schreef een duidelijke uitleg over de grijze beveiligerspas. Daar vragen over deze pas vaak voorkomen plaatsen we deze uitleg dus met alle genoegen in de veelgestelde vragen. Credits naar Bubbles!
Voorafgaand aan het verkrijgen van een grijze pas wordt onderzocht of je betrouwbaar en geschikt genoeg bent om beveiligingswerkzaamheden uit te voeren. Dit wordt onderzocht door de korpschef doormiddel van een antecedentenonderzoek te doen naar de persoon in kwestie.

Wanneer kan je geweigerd worden voor een grijze pas?

De korpschef zal de toestemming voor een grijze pas weigeren indien;

- De persoon in kwestie binnen 4 jaar voorafgaand aan het antecedentenonderzoek is veroordeeld tot een geldboete wegens het plegen van een misdrijf.
- De persoon in kwestie binnen 8 jaar voorafgaand aan het antecedentenonderzoek is veroordeeld tot een gevangenisstraf wegens het plegen van een misdrijf.

En de toestemming kan geweigerd worden als gebleken is dat de persoon in kwestie niet beschikt over voldoende betrouwbaarheid of ongeschikt is om beveiligingswerkzaamheden te verrichten, bijvoorbeeld, aan de hand van een tegen de persoon in kwestie opgemaakt proces-verbaal.

Kan de grijze pas worden ingetrokken?

De grijze pas kan op elk moment ingetrokken worden indien er zich alsnog omstandigheden voordoen op grond van de bovenstaande dingen, dus waarvan nooit toestemming zou zijn verleend voor een grijze pas.

Grijze pas en geldigheid.

Er zijn 2 verschillende soorten grijze passen.

- Een grijze pas met diploma. (Geldigheidsduur van 3 jaar)
- Een grijze pas (nog) zonder diploma. (Geldigheidsduur van 12 maanden en kan maar eenmaal aangevraagd worden)

Een grijze pas met diploma is voor personen die dus al in het bezit zijn van een diploma en die beveiligingswerkzaamheden uitvoeren en een grijze pas (nog) zonder diploma is voor personen die nog geen diploma hebben maar al wel beveiligingswerkzaamheden mogen verrichten.