Betaald parkeren, de uitleg.

In dit forum staan vragen die ontzettend vaak worden gesteld met een duidelijk en helder antwoord.

Moderator: Moderatorteam

Forumregels
In dit forum plaatsen we vragen die (te) vaak worden gesteld. Er kan hier NIET worden gereageerd. Mocht u vragen hebben die niet hier beantwoord worden dan kunt u ze stellen in "Stel uw vraag als Gast"
Gebruikersavatar
Frans
Beheerder
Beheerder
Agent-BD
Developer
Berichten: 15887
Lid sinds: 21 mei 2003, 12:00
Geslacht:
Leeftijd: 55
Contact:

Betaald parkeren, de uitleg.

Ongelezen bericht door Frans »

De vragen omtrent het betaald parkeren komen steeds weer terug, ik hoop met deze uitleg wat duidelijkheid te scheppen.

Er is een groot verschil; tussen een verkeersboete (rood licht, gordel, snelheid bijv.) en een betaald parkeerboete. Om te beginnen is het geen boete maar heet de bekeuring officieel een "naheffingsaanslag". Dit komt omdat de regeling betaald parkeren valt onder de belastingwetgeving.

Hoe zit dat nu?
Op het moment dat u parkeert op een betaald parkeerplaats dient u belasting te voldoen op eerste aangifte, met andere woorden, u dient op dat moment belasting betaald te hebben (dus VOOR u aanvangt met parkeren!) Verder is het betalen van belasting een PLICHT die een bestuurder heeft. De gemeente heeft ook geen plicht om bestuurders te laten parkeren, u heeft op een betaald parkeerplaats het RECHT om te MOGEN parkeren en te MOGEN betalen. Voldoet u als belastingplichtige de verschuldigde belasting niet dan krijgt u van een belastinginspecteur dus een naheffing op de door u verschuldigde belasting.

Pffff, veel moeilijke woorden:

de simpele uitleg.

U heeft als bestuurder het recht om te mogen parkeren. U moet dan wel vooraf betalen (zie aan het einde voor een eventuele uitzondering), met andere woorden, u moet een kaartje hebben gekocht voor u aanvangt met parkeren (wettelijk, op het moment dat parkeren aanvangt.) Voor we verder gaan moet in ieder geval duidelijk zijn wat parkeren dan exact is:

Wetstekst

Parkeren is alles behalve de tijd die nodig is en gebruikt wordt voor het direct laden en/of lossen van goederen en/of het direct in/uit laten stappen van personen
Deze wetgeving moet u zeer strict nemen (groot aantal uitspraken van de diverse rechtbanken) Heel simpel gesteld: wil iemand uitstappen dan stopt u, stapt de persoon uit en geeft u weer gas. Gaat u lossen dan stopt u, dondert u de goederen op straat en rijdt u weer weg. Alles hierbuiten (oma helpen met uitstappen en even naar de lift brengen, de doos even binnen in de winkel zetten) is dus allemaal PARKEREN! Doet u dit dus op een betaald parkeerplaats dan bent u sowieso parkeerbelasting verschuldigd.

Is er dan geen enkele coulantie?
Weinig. Diverse uitspraken geven aan dat het praktisch vaak niet mogelijk is om eerst een kaartje te kopen alvorens uw auto te parkeren. Dezelfde uitspraken geven OOK aan dat het in een paar bijzondere gevallen is gekomen tot een nihilering van de belastingplicht (met andere woorden, u moet dan de belasting nog steeds betalen, echter het bedrag is verlaagd naar € 0,-) Deze uitzonderingen komen voor wanneer de belastingplichtige kan aantonen dat hij/zij bezig was met een betalingshandeling. (U was dus op het moment van bekeuren geld in de meter aan het gooien) Dit is vrij simpel aantoonbaar, immers, u heeft dan een kaartje met exact dezelfde tijd als de naheffingsaanslag.

Wat zijn mijn plichten?
Als belastingplichtige heeft u eigenlijk weinig rechten. U MOET belasting betalen, dat zegt de wet. Het nadeel van belastingwetgeving is dan ook nog eens dat de belasting (in dit geval de gemeentelijke belasting) veel, heel veel wettelijke mogelijkheden heeft om het verschuldigde bedrag bij u te innen. Er is op het moment van dit schrijven zelfs al sprake van dat gemeente belastingbedragen automatisch van uwe rekening kunnen halen zonder uw toestemming. Kortom, erg vervelend allemaal.


Wat zijn mijn rechten?
Ook die zijn niet erg talrijk. Het enige recht wat u heeft is een bezwaar indienen tegen de opgelegde belasting, echter het onderdeel parkeerbelasting zit dusdanig in elkaar dat er weinig ruimte voor interpretatie is. U moet namelijk zelf aangeven dat u een belastingplichtige bent, u moet er vervolgens zelf zorg voor dragen dat u de belasting heeft betaald en ten slotte moet u zelf ook nog kunnen bewijzen dat u de verschuldigde belasting tijdig heeft voldaan. Dit is geen van allen een erg makkelijke klus. Het enige wat een beetje kan aantonen is het parkeerkaartje (wat een officiële kwitantie is die u als belastingplichtige heeft ontvangen) Overigens, als u een bezwaar indient dan mag u uw verhaal komen vertellen voor een afdeling bezwaar, allemaal personen die, jawel, ambtenaar zijn in dezelfde gemeente als waarin u de belasting niet heeft voldaan. Kortom, hier valt al 99% van alle klachten af. Bent u het uiteindelijk niet eens met de uitspraak van de gemeente dan kunt u tegen de uitspraak in beroep gaan bij de belastingrechter.....en hoe vervelend het ook voor u is, die kijkt heel simpel naar de wet. Parkeerde u? Ja, Heeft u betaald? Nee, ok, dus naheffingsaanslag terecht opgelegd.......en tja, u zult van zeer goede huize moeten komen om daar nog een speld tussen te kunnen krijgen......

Waarom is het bedrag op de naheffingsaanslag zo hoog?
Het bedrag bestaat uit 2 componenten:
  • Een (of een veelvoud hiervan) uurtarief
  • De kosten van de controle(ur)
Het uurtarief is door u heel simpel te berekenen, het staat immers op de meter waar u op dat moment parkeerde. Let wel, u kunt ELK UUR een nieuwe naheffingsaanslag krijgen, staat u ergens dus 10 uur geparkeerd dan kunt u theoretisch dus 10x een naheffingsaanslag krijgen. Op deze 10 naheffingsaanslagen mogen echter maar 1x per kalenderdag controleurskosten worden gerekend!

De kosten van de controleur zijn wat moeilijker, maar worden jaarlijks bepaald door de gemeente. Zij moeten daarvoor kosten/opbrengst/kosten per uur openbaar maken en aan de hand van die gegevens wordt het kosten tarief van een controleur berekent, met een maximum van een landelijk vastgesteld bedrag. U kunt zich overigens gelukkig prijzen, immers, daadwerkelijke kosten van een controleur/opbrengst liggen echt vele malen hoger dan de ~€ 50,- die u gemiddeld betaald op dit moment.

Ik heb 3 naheffingsaanslagen gehad, dat mag toch niet ?
Tja, in tegenstelling tot allerlei andere wetten waar u dus voor 1 strafbare gedraging ook maar 1x kan worden bestraft is dat in de belastingwetgeving dus NIET zo. U bent op elk moment van de dag belastingplichtig, met andere woorden, indien u de auto parkeert zonder te betalen kunt u zoals eerder uitgelegd 1x per uur een naheffingsaanslag krijgen, en dat dus ELKE kalenderdag.......

Ik heb een wielklem gekregen, die is toch afgeschaft?
Helaas, die is NIET afgeschaft. Enkele grote gemeente met voorop de gemeente Amsterdam hebben besloten om geen wielklemmen meer te gebruiken, wat dus NIET betekent dat een andere gemeente dat ook niet meer doet.

Ik ben weggesleept, mag dat dan wel ?
Ja hoor, de belastingwetgeving en de wegenverkeerswet geven een gemeente een grote vrijheid. Een klem mag aangelegd worden ter zekerstelling van betaling (u moet eerst alle kosten betalen inclusief de personeelskosten van het aanleggen en verwijderen van de klem) voordat de klem wordt verwijderd. De gemeente heeft een nog drastischer middel, namelijk het wegtakelen van van uw voertuig wat kan gebeuren onder 2 wetgevingen. Ten eerste zekerstelling betaling en ten tweede heel simpel omdat het voertuig in de weg staat (u maakt onrechtmatig gebruik van openbare ruimte) en de burgemeester mag dan beslissen om het voertuig te verwijderen. Deze 2 opties zijn in allerlei variaties in gebruik bij een groot aantal gemeenten dus er is geen vaste regel. De ene gemeente bekeurd u eerst 3x, legt na de derde dag een klem op uw voertuig en sleept u 24 uur later weg.....een ander sleept u binnen 15 minuten weg......

Een goede tip is toch om dit te voorkomen. Om u eens een simpel rekensommetje voor te houden (werkelijke bedrage zoals ze op dit mopment in een grote gemeente worden gehanteerd:)

3x naheffingsaanslag = 3x 59,- = € 177,-
1x naheffingsaanslag PLUS wielklem = € 59,- + € 75,- = 134,-
1x naheffingsaanslag PLUS wegtakelen = € 59,- + 290,- = 349,-
2 dagen stalling = 1x 19,- = 19,- (De eerste 24 uur stalling zitten vaak inbegrepen bij de sleepprijs)
Totaal: 7 dagen fout parkeren op een betaald parkeerplaats: € 679,- te voldoen VOOR u de auto uberhaupt te zien krijgt...... Da's een dure.....(enkelbreuk waardoor u 7 dagen in het ziekenhuis lag, om maar een voorbeeldje te noemen)

Nou, belachelijk, het kan haast niet erger....
O jawel hoor, de gemeente heeft namelijk ook in de belastingwetgeving staan da (ook gemeentelijke) deurwaarders mogelijkheden hebben om achterstallige belasting bij u te komen innen. Met andere woorden, de deurwaarder kan heel simpel beslag leggen op uw auto, salaris, huis of....nou ja, vul maar in. Kortom, een traject wat niemand wil begaan......


En dat allemaal omdat u € 2,50 niet betaalde in de meter..........

O ja:

De meter werkt niet, dus gratis parkeren?
Helaas, zoals al eerder gezegd, de gemeente is NIET verplicht u te laten parkeren, het is voor u een RECHT. Met andere woorden, als u als belastingplichtige niet kunt voldoen aan uw betalingsplicht dan kunt u geen gebruik maken van de faciliteiten. Met andere woorden, meter kapot, dan mag u er ook NIET parkeren (of er moet een andere automaat in de buurt zijn, vaak aangegeven OP de meter.)


Ik weet het, een lange lange lijst, die, als ik de diverse uitspraken had neergekwakt echt 20x langer had geweest. Wilt u teruglezen waar dit allemaal wettelijk is geregeld dan raad ik u aan te beginnen met de gemeentewet en de uitspraken daarbij PLUS de parkeerverordeningen van de gemeente waar u bent bekeurd.

Ik hoop dat ik een en ander zo wat duidelijk heb kunnen maken, voor meer leesvoer over dit onderwerp verwijs ik u graag naar onze website: http://www.infopolitie.nl/index.php?opt ... &Itemid=89 waar ik heb geprobeerd uitleg te geven over de zin of de onzin van (o.a.) betaald parkeerboetes......
Frans
Beheerder
Gesloten