Pagina 1 van 1

Verkeersovertredingen door de politie

Geplaatst: 23 apr 2009, 21:09
door Guido
Verkeersovertredingen door de politie
Met enige regelmaat worden vragen gesteld door gasten die betrekking hebben op verkeersovertredingen gepleegd door politiepersoneel dan wel politievoertuigen.
Politievoertuig met zwaailicht en sirene
Wanneer een politievoertuig met optische en geluidssignalen rijdt (zwaailicht en sirene) is het bij iedereen bekend dat dit voertuig de maximumsnelheid mag overschrijden en bijvoorbeeld door rood mag rijden.

Wanneer een voertuig van de politie (Brandweer, KMar, Ambulance) zwaailicht en sirene voert, wordt zij een voorrangsvoertuig.
Andere weggebruikers moeten dergelijke voertuigen voor laten gaan.

Wetstekst

Artikel 50 Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990
Weggebruikers moeten bestuurders van een voorrangsvoertuig voor laten gaan.
Ook in artikel 91 van het RVV staan uitzonderingsposities ten aanzien van het voorrangsvoertuig.

Wetstekst

Artikel 91 Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990
Bestuurders van een voorrangsvoertuig mogen afwijken van de voorschriften van dit besluit voor zover de uitoefening van hun taak dit vereist.
Voorrangsvoertuigen mogen dus afwijken van de bepalingen van het RVV.
Politievoertuig zónder zwaailicht en sirene
Ook wanneer een politievoertuig geen zwaailicht en sirene voert is het (onder voorwaarden) toegestaan om af te wijken van de bepalingen in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990. In bepaalde gevallen kan het verstandiger zijn om zonder zwaailicht en sirene door rood te rijden, bijvoorbeeld wanneer het politievoertuig onderweg is naar een overval alarm of woninginbraak.

De minister heeft 2 belangrijke voorwaarden gesteld aan de vrijstelling van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.
1) Het gebruiken van de vrijstelling mag alleen wanneer dit voor de politietaak noodzakelijk is.
en
2) Het overige verkeer mag niet in gevaar worden gebracht.

Het uitvoeren van de politietaak is een ruim begrip, zo kan het in sommige gevallen noodzakelijk zijn om tijdens de reguliere surveillance over busbanen te rijden, over vluchtstroken te rijden of de maximumsnelheid te overschrijden.