Mag politieagent in laadruimte kijken?

In dit forum staan de afgesloten onderwerpen uit Stel uw vraag als Gast.

Moderator: Moderatorteam

Gebruikersavatar
MotoRon
Beheerder
Beheerder
Agent
Berichten: 7507
Lid sinds: 02-10-2005
Roepnaam: Ron
Locatie: N-Brabant
Geslacht:
Leeftijd: 63
Contact:

Re: Mag politieagent in laadruimte kijken?

Ongelezen bericht door MotoRon »

Op verzoek heropend
MotoRon
Beheerder
Gebruikersavatar
DiNozzo
OnTroerend goed
OnTroerend goed
Agent
Berichten: 3515
Lid sinds: 27-06-2005
Geslacht:
Leeftijd: 34
Contact:

Re: Mag politieagent in laadruimte kijken?

Ongelezen bericht door DiNozzo »

Op grond van de Wet Wegvervoer Goederen mag de politie de laadruimte onderzoeken van een bestelauto met een laadvermogen van meer dan 500 kilo.
"He who fights with monsters might take care lest he thereby become a monster. And if you gaze for long into an abyss, the abyss gazes also into you.”
- Friedrich Nietzsche.
Gebruikersavatar
zijlvaart67
Moderator
Moderator
Agent
Berichten: 14065
Lid sinds: 31-07-2003
Geslacht:
Leeftijd: 55
Contact:

Re: Mag politieagent in laadruimte kijken?

Ongelezen bericht door zijlvaart67 »

Zat ik ook al aan te denken, maar dan moet er wel sprake zijn van 'vervoer' en dat vond ik niet van toepassing op deze casus, op een 'werkbusje'; het 'vervoer van goederen' is namelijk niet het hoofdelement van het verplaatsen.

Gereedschappen meenemen om je werk te kunnen doen is iets heel anders. Ik gebruik het wel voor 'pakketbezorgers' ed, en daar is 't imho ook voor bedoeld.

'Als het klimaat geen constanten kent, kent het ook geen crisis..'

Gebruikersavatar
DiNozzo
OnTroerend goed
OnTroerend goed
Agent
Berichten: 3515
Lid sinds: 27-06-2005
Geslacht:
Leeftijd: 34
Contact:

Re: Mag politieagent in laadruimte kijken?

Ongelezen bericht door DiNozzo »

Dat ben ik met je eens, maar als hij volledig gesloten is, is er maar één manier om vast te stellen dat het echt een werkbus is en dat is door een blik in de laadruimte. Stickers zeggen mij niet zoveel wat dat betreft. Zie je van door de achterklep al het gereedschap liggen kan je de wet afstrepen :).
"He who fights with monsters might take care lest he thereby become a monster. And if you gaze for long into an abyss, the abyss gazes also into you.”
- Friedrich Nietzsche.
Gebruikersavatar
Frans
Beheerder
Beheerder
Agent-BD
Developer
Berichten: 15687
Lid sinds: 21-05-2003
Geslacht:
Leeftijd: 55
Contact:

Re: Mag politieagent in laadruimte kijken?

Ongelezen bericht door Frans »

APV was wel erg creatief.
Frans
Beheerder
Gebruikersavatar
maestro
Deskundige
Deskundige
Jurist/Advocaat
Berichten: 1411
Lid sinds: 22-02-2018
Roepnaam: Mario
Locatie: Thailand
Geslacht:
Contact:

Re: Mag politieagent in laadruimte kijken?

Ongelezen bericht door maestro »

5:19:1 Awb is echt bedoeld voor bijvoorbeeld handhaving van milieu regels. Onderzoek houdt hier bijvoorbeeld ook in het nemen van een monster.

Ja, de APV was wel erg creatief en de agent had dat kunnen bedenken.
Wat er ook speelt in een land, laat het vooral de kinderen zijn. (Loesje)
Gebruikersavatar
zijlvaart67
Moderator
Moderator
Agent
Berichten: 14065
Lid sinds: 31-07-2003
Geslacht:
Leeftijd: 55
Contact:

Re: Mag politieagent in laadruimte kijken?

Ongelezen bericht door zijlvaart67 »

Nog een wetenswaardigheidje voor mensen die de Wet Wegvervoer Goederen willen misbruiken om busjes te doorzoeken:

Wetstekst

13. Toezicht, handhaving en opsporing

De ambtenaren met een algemene opsporingsbevoegdheid, zoals officieren van justitie en de ambtenaren van politie, de douaneambtenaren en de door de minister aangewezen personen zijn belast met het toezicht op de naleving van verordening 881/92 en van het bepaalde bij of krachtens de WWG. De bovenbedoelde personen zijn toezichthouders als bedoeld in artikel 5:11 van de AWB. Een toezichtshouder kan elke plaats met uitzondering van woningen betreden en de inzage van zakelijke gegevens en bescheiden vorderen. Een toezichthouder is bevoegd vrachtauto’s te onderzoeken waarmee goederenvervoer wordt verricht. Hij is bevoegd van de bestuurder van de vrachtauto inzage te vorderen van de bescheiden die ingevolge verordening 881/92 en van het bij of krachtens de WWG bepaalde, in de vrachtauto aanwezig moeten zijn. Een toezichthouder is bevoegd met het oog op de uitoefening van zijn bevoegdheden van de bestuurder van een vrachtauto te vorderen dat deze de vrachtauto stilhoudt en een naar hem aangewezen plek overbrengt. Een toezichtshouder mag van zijn wettelijke bevoegdheden slechts gebruik maken voor zover dat redelijkerwijs voor de vervulling van zijn taak nodig is.

Een mooi voorbeeld van dat laatste is bijvoorbeeld de 'vuurwerkperiode', dan is het simpel; elk busje dat uit België komt is al in overtreding, je hoeft 'm alleen nog maar aan de kant te zetten.. Maar wat nou als je geen enkele indicatie hebt dat er sprake is van 'vervoer', op grond waarvan ga je dan wel toezicht houden op de voorschriften van de WWG? Ik bedoel; er zijn ook zat personenauto's met een laadvermogen van 500 kg; daar laat je de wwg ook niet op los..

Dat is en blijft een spanningsveld en in de praktijk zal 't haast nooit problemen geven omdat bestuurders gewoon meewerken, maar wat als ze dat niet doen?

Uiteraard zijn er al dienders geweest die de WWG hebben 'gebruikt' en de rechtbank overweegt als volgt:

RECHTBANK GELDERLAND
Team strafrecht
Zittingsplaats Arnhem
Parketnummer : 05/840118-16
Datum uitspraak : 22 december 2017
Tegenspraak
vonnis van de meervoudige kamer
in de zaak van
de officier van justitie bij het arrondissementsparket Oost-Nederland
tegen
[verdachte]
geboren op [geboortedag] 1974 te [geboorteplaats] , wonende te [adres 1]
raadsman: mr. W.J. Ausma, advocaat te Utrecht.
Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 12 december 2017.
1De inhoud van de tenlastelegging
Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

Opiumwet strafbaar gestelde feiten;(...)

Het standpunt van de verdediging
Door de raadsman is integrale vrijspraak bepleit. Hiertoe is – kort gezegd – aangevoerd dat het doorzoeken van de auto van verdachte onrechtmatig is geweest en dat het bewijs dat hieruit vergaard is dient te worden uitgesloten.
Beoordeling door de rechtbank Het politieonderzoek is gestart op het moment dat verdachte [verdachte] staande wordt gehouden. De reden voor de staandehouding was dat de losbreekreminrichting van de aanhangwagen die aan de bestelbus van [verdachte] was gekoppeld niet goed was aangebracht. Verbalisant [naam] schrijft verder in het proces-verbaal van bevindingen dat hiervan is opgemaakt dat hij in het kader van de Wet Goederenvervoer aan verdachte [verdachte] heeft gevraagd of hij de bestelbus bedrijfsmatig gebruikte en wat de lading van zijn bus was. Hierop zou [verdachte] hebben gezegd: “Kijk maar, het zijn peperpotjes”, waarop [verdachte] zelf het achterportier van de bestelbus zou hebben geopend.

Verdachte [verdachte] ontkent met klem dit te hebben gezegd. Ook ontkent hij dat hij zelf de bestelbus geopend zou hebben. [verdachte] stelt dat hem gesommeerd was bij de ene verbalisant te blijven staan terwijl de andere verbalisant het achterportier opende.
In de bestelbus zijn vervolgens potjes aangetroffen waarvan verbalisant [naam] , met vermelding dat hij de opleiding “Betreden van hennepkwekerijen” met goed gevolg heeft afgelegd, noteert dat dit kweekpotjes voor hennep betreffen en dat deze voorzien zijn van hennepzaad. Ook is een tas met groeimiddelen die worden gebruikt voor hennepteelt aangetroffen. Hierop is verdachte [verdachte] aangehouden en is zijn bestelbus in beslag genomen. In de bestelbus zijn verder sleutels en een huurovereenkomst gevonden die uiteindelijk hebben geleid tot de verdenking ten aanzien van de verdachten [verdachte] , [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] .

De rechtbank overweegt als volgt. Het is onduidelijk welke bevoegdheid de verbalisant heeft uitgeoefend met zijn vraag naar het bedrijfsmatig gebruik van de bestelbus en de lading. De door hem genoemde Wet Goederenvervoer kan daartoe niet de grondslag zijn. Deze “Wet goederenvervoer over de weg” is immers met ingang van 1 mei 2009 ingetrokken en vervangen door de Wet wegvervoer goederen. Het door verbalisant gehanteerde begrip bedrijfsmatig gebruik van een motorvoertuig komt in deze wet niet voor. Daarnaast geeft deze wet verbalisanten geen bijzondere bevoegdheid, al aangenomen dat er gegronde reden was te vermoeden dat door verdachte [verdachte] zou zijn gehandeld in strijd met enig voorschrift van de Wet wegvervoer goederen of de daarop gebaseerde Regeling wegvervoer goederen, om hem te vragen naar de lading van zijn bestelbus. Nu verbalisant ten onrechte heeft gepretendeerd dat hij bevoegdheden had tot het controleren van de lading van de bus van verdachte [verdachte] is de rechtbank van oordeel dat verbalisanten onrechtmatig hebben gehandeld. Dit onrechtmatig handelen ligt ten grondslag aan het ontstaan van de verdenking tegen [verdachte] , [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] . Op grond van de door verbalisant [naam] gestelde vragen heeft verdachte [verdachte] immers, zoals verbalisant in zijn ambtsedig proces-verbaal vermeldt, de deur van zijn bus geopend en gezegd dat zich peperpotjes in de laadruimte van de bus aanwezig waren. Op dat handelen en aantreffen is de verdere opsporing in deze zaak gebaseerd.

Het vorenstaande in aanmerking genomen, constateert de rechtbank dat sprake is van een onherstelbaar vormverzuim als bedoeld in artikel 359a Wetboek van Strafvordering waarvan het rechtsgevolg niet uit de wet blijkt. De rechtbank moet daarom beoordelen of aan dat vormverzuim een rechtsgevolg moet worden verbonden en, zo ja, welk rechtsgevolg dan in aanmerking komt. Daarbij moet de rechtbank rekening houden met de in het tweede lid van artikel 359a van het Wetboek van Strafvordering genoemde factoren: ‘het belang dat het geschonden voorschrift dient’, ‘de ernst van het verzuim’ en ‘het nadeel dat daardoor wordt veroorzaakt’. Het rechtsgevolg moet door deze factoren worden gerechtvaardigd.

De rechtbank overweegt in dit verband het volgende.
Door hun onrechtmatig handelen hebben verbalisanten inbreuk gemaakt op het in artikel 8 EVRM gegarandeerde recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van verdachte [verdachte] . Zij hebben ongegrond zijn bestelbus doorzocht. Verdachte [verdachte] heeft onderzoek aan zijn auto moeten dulden.
Op grond van vorenstaande factoren en gelet op het directe verband tussen het onherstelbare vormverzuim, de schending van een belangrijk (strafvorderlijk) voorschrift en het als gevolg van die schending verkregen bewijsmateriaal (de kweekpotjes, de zak met groeimiddel, de sleutels en de huurovereenkomst) , komt de rechtbank tot het oordeel dat dit bewijsmateriaal moet worden uitgesloten van het bewijs. Ook de zogenoemde vruchten hiervan, de vervolgstappen in het politieonderzoek, waren het gevolg van de onrechtmatige handeling van de verbalisanten en zullen dus worden uitgesloten van het bewijs. Daarmee is in het dossier onvoldoende wettig bewijs voorhanden waaruit volgt dat de verdachte de hem ten laste gelegde feiten heeft begaan, en zal hij daarvan worden vrijgesproken.

Gelet op het vorenstaande kan onbesproken blijven dat uit het NFI-rapport blijkt dat in de in de bus van verdachte aangetroffen kweekpotjes geen hennepzaad aanwezig was. Dit in weerwil van het feit dat verbalisant [naam] in het proces-verbaal van bevindingen op ambtseed heeft verklaard dat hij wist en zag dat de kweekpotjes waren voorzien van hennepzaad.

3 De beslissing
De rechtbank spreekt verdachte vrij van de tenlastegelegde feiten.
Dit vonnis is gewezen door mr. L.C.P. Goossens (voorzitter), mr. I.D. Jacobs en mr. C. van Linschoten, rechters, in tegenwoordigheid van mr. A. Diebels, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank op 22 december 2017.

'Als het klimaat geen constanten kent, kent het ook geen crisis..'

Gebruikersavatar
zijlvaart67
Moderator
Moderator
Agent
Berichten: 14065
Lid sinds: 31-07-2003
Geslacht:
Leeftijd: 55
Contact:

Re: Mag politieagent in laadruimte kijken?

Ongelezen bericht door zijlvaart67 »

Allang alweer vergeten dat ik dit ooit uitgezocht heb.. :shock:

'Als het klimaat geen constanten kent, kent het ook geen crisis..'

Gesloten