Gehandicapten parkeerkaart: De Wet

In dit forum staan vragen die ontzettend vaak worden gesteld met een duidelijk en helder antwoord.

Moderator: Moderatorteam

Forumregels
In dit forum plaatsen we vragen die (te) vaak worden gesteld. Er kan hier NIET worden gereageerd. Mocht u vragen hebben die niet hier beantwoord worden dan kunt u ze stellen in "Stel uw vraag als Gast"
Gebruikersavatar
Frans
Beheerder
Beheerder
Agent-BD
Developer
Berichten: 15898
Lid sinds: 21 mei 2003, 12:00
Geslacht:
Leeftijd: 55
Contact:

Gehandicapten parkeerkaart: De Wet

Ongelezen bericht door Frans »

Samenvatting:
 • Algemeen
  Indien er geen tijdsduurbeperking/verruiming van kracht is (zoals hieronder expliciet vermeld) is de maximale parkeerduur 3 volledige uren. U dient gebruik te maken van een parkeerschijf met daarop de ingestelde aanvangs parkeertijd. Deze parkeerschijf mag slechts handmatig kunnen worden ingesteld en de aanvangstijd mag naar boven worden afgerond op halve uren.
 • Artikel 25
  Samengevat: U mag in een blauwe schijfzone parkeren met uw GPK duidelijk zichtbaar voor de voorruit zonder gebruik te maken van een parkeerschijf waarop de aanvang parkeertijd is ingevuld. U mag er zolang parkeren als u zelf wil zolang u het maar IN een parkeervak doet.
 • Artikel 24
  Samengevat: U mag met uw GPK parkeren langs een gele onderbroken streep
 • Artikel 46
  Samengevat: De bestuurder van een motorvoertuig met een GPK mag in een woonerf buiten de vakken parkeren. Als de kaarthouder de passagier is dan niet.
 • Artikel 62
  Samengevat: U mag parkeren op plaatsen waar een parkeerverbod geldt maar alleen wanneer dit is aangegeven middels bord E1 of een van de varianten daarop.
 • Artikel 26
  Samengevat: op een gehandicapten parkeerplaats, aangegeven middels bord E6 mag u enkel parkeren met een gehandicaptenvoertuig of met eem motorvoertuig op meer dan 2 wielen (geen motorfiets!) die is voorzien van een duidelijk zichtbare voor de voorruit geplaatste en geldige GPK. Verder dient u gebruik te maken van een parkeerschijf indien er een tijdsduurbeperking is gesteld aan het parkeren op een gehandicaptenparkeerplaats.
De complete bespreking:
Ik probeer hieronder uitgebreid weer te geven wat exact de regels en wetten zijn voor het gebruik aan deze kaart PLUS de letterlijke wetsteksten erbij en ik hoop dat ik daarbij een heel stuk onbekendheid wegneem.

Allereerst alle borden die van toepassing zijn:

1. Parkeerverbod E1
en varianten daarop:
AfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeelding

2. Parkeergelegenheid gehandicaptenvoertuigen E6
Parkeergelegenheid voor het motor- of gehandicaptenvoertuig dat door of t.b.v. invaliden wordt gebruikt; tevens parkeerverbod voor andere voertuigen
Afbeelding

3. Verplicht gebruik Parkeerschijf E1
en varianten daarop:
AfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeelding

4. Woonerf (G5)
Afbeelding


De regels deel 1
In het reglement verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV) zijn een aantal bepalingen van belang voor GPK-kaarthouders.

Wetstekst

Hoofdstuk V. Bijzondere bepalingen ten behoeve van gehandicapten
§ 1. Uitzonderingen voor gehandicapten
Artikel 85
 1. Op bestuurders van een motorvoertuig op meer dan twee wielen waarin op de door Onze Minister voorgeschreven wijze een geldige en behoorlijk leesbare gehandicaptenparkeerkaart is aangebracht, zijn artikel 25 en, indien niet langer wordt geparkeerd dan drie uren, de artikelen 24, eerste lid, onderdeel e, 46 en 62, voor zover het betreft bord E1 van bijlage 1, niet van toepassing.
 2. Op bestuurders van gehandicaptenvoertuigen, zijn artikel 25 en, indien niet langer wordt geparkeerd dan drie uren, de artikelen 24, eerste lid, onderdeel e, en 62, voor zover het betreft bord E1 van bijlage 1, niet van toepassing.
 3. In de gevallen, waarin niet langer dan drie uren mag worden geparkeerd, moet het motorvoertuig overeenkomstig het bij ministeriële regeling bepaalde zijn voorzien van een duidelijk zichtbare parkeerschijf waarop het tijdstip staat aangegeven waarop met parkeren is begonnen.
We gaan deze eens ontleden:

Lid 1 & lid 2 zijn nagenoeg identiek. In deze 2 artikelen worden alle rechten en plichten voor bestuurders van motorvoertuigen met een geldige duidelijk zichtbare GPK EN GPK kaarthouders (passagier en/of bestuurder) gelijk getrokken met uitzondering van artikel 46 RVV (zie hieronder)

Uit het RVV:
 1. Artikel 25 is niet van toepassing
 2. Artikel 24 eerste lid, onderdeel e is niet van toepassing
 3. Artikel 46 is niet van toepassing voor bestuurders van een motorvoertuig NIET zijnde de GPK kaarthouder zelf
 4. Artikel 62 voor zover het gaat om bord E1 (zie hierboven) is niet van toepassing.
De uitleg:
 • Artikel 25 lid:
  1. zegt dat u enkel mag parkeren in parkeervakken (met/zonder een blauwe streep), wat dus niet voor u van toepassing is.
   - BELANGRIJK - Artikel 26 (komen we later op terug) zet hier weer een beperking op: u moet wel in een parkeervak parkeren.
  2. zegt dat u als GPK houder dus GEEN blauwe schijf hoeft te gebruiken waarop de ingestelde tijd staat
  3. zegt dat u geen parkeerkaart met ingestelde tijd mag gebruiken, maar omdat u die helemaal niet hoeft te gebruiken in een blauwe schijfzone is deze zowieso niet van toepassing.
  4. zegt dat u de aankomsttijd naar boven mag afronden op hele uren, is ook zowieso niet van toepassing.
  5. zegt dat u de kaart moet gebruiken binnen aangegeven uren wanneer deze op een onderbord staan aangegeven. Wederom niet voor u van toepassing omdat u geen parkeerkaart hoeft te gebruiken.

   Wetstekst

   Artikel 25
   1. Het is verboden in een parkeerschijf-zone te parkeren, behalve op parkeerplaatsen die als zodanig zijn aangeduid of aangegeven of plaatsen die zijn voorzien van een blauwe streep.
   2. Op plaatsen die zijn voorzien van een blauwe streep is het parkeren van een motorvoertuig op meer dan twee wielen slechts toegestaan indien het motorvoertuig overeenkomstig het bij ministeriële regeling bepaalde is voorzien van een achter de voorruit geplaatste, duidelijk zichtbare parkeerschijf.
   3. Op de parkeerschijf staat het tijdstip aangegeven waarop met parkeren is begonnen. Dit tijdstip wordt uitsluitend handmatig ingesteld.
    Een parkeerschijf, voorzien van een mechanisme dat het tijdstip van aankomst automatisch instelt of verschuift, wordt niet gebruikt.
   4. Bij het instellen mag het tijdstip van aankomst naar boven worden afgerond op het eerstvolgende hele of halve uur. De toegestane parkeerduur mag niet zijn verstreken.
   5. Indien op een onderbord dagen of uren zijn vermeld, gelden het tweede tot en met het vierde lid slechts gedurende die dagen of uren.
  6. Artikel 24 lid:
   1. onder punt e:

    Wetstekst

    e. langs een gele onderbroken streep;
    Hieruit volgt dus dat u WEL mag parkeren langs een gele onderbroken streep (gele geblokte streep, geen gele doorgetrokken streep!!!)
  7. Artikel 46 RVV lid:
   1. Een bestuurder van een motorvoertuig waarin een GPK aanwezig is en duidelijk zichtbaar mag op een woonerf (bord G5, zie hierboven) ook buiten de vakken parkeren.
    - BELANGRIJK -
    Als de kaarthouder de passagier is dan moet de auto wel worden geparkeerd in een parkeervak, zie de uitzondering hierboven bij artikel 85!
   2. Als het woonerf ook een blauwe schijfzone is dan gelden dezelfde regels als bij artikel 25 hierboven, geen parkeerschijf nodig dus!
   • Wetstekst

    Artikel 46
    1. Het is bestuurders van een motorvoertuig verboden binnen een erf te parkeren anders dan op parkeerplaatsen die als zodanig zijn aangeduid of aangegeven.
    2. Indien het erf tevens is aangeduid als parkeerschijf-zone, is ten aanzien van het parkeren van voertuigen artikel 25 van toepassing.
  8. Artikel 62 voor zover het bord E1 (zie boven) betreft)

   Wetstekst

   Hoofdstuk III. Verkeerstekens
   § 1. Algemene bepalingen
   Artikel 62
   Weggebruikers zijn verplicht gevolg te geven aan de verkeerstekens die een gebod of verbod inhouden.
   Met andere woorden, wanneer er een parkeerverbod van kracht is aangegeven met bord E1 (zie boven) dan mag u daar WEL parkeren.

   - BELANGRIJK -
   Overigens is dit in tegenstelling tot wat de meeste mensen denken (en ook het voorbeeld aan het begin): alle andere parkeerverboden gelden dus gewoon WEL voor u als GPK kaarthouder.(om een voorbeeld te noemen: bij een bushalte geldt ook een parkeerverbod, u mag daar dus ook NIET parkeren ondanks uw GPK)
De regels deel 2

Het RVV kent een apart artikel onder hoofdstuk II met regels aangaande het parkeren op een gehandicaptenparkeerplaats, aangeduid met bord E6 (zie boven).

Wetstekst

Artikel 26
 1. Op een gehandicaptenparkeerplaats mag slechts worden geparkeerd:
  1. een gehandicaptenvoertuig;
  2. een motorvoertuig op meer dan twee wielen waarin een geldige gehandicaptenparkeerkaart duidelijk zichtbaar is aangebracht of
  3. indien de gehandicaptenparkeerplaats is gereserveerd voor een bepaald voertuig, dat voertuig.
 2. Indien op een onderbord een maximale parkeerduur is vermeld, is artikel 25, tweede lid, van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de parkeerplaats niet hoeft te zijn voorzien van een blauwe streep
Laten we ook dit artikel eens gaan ontleden:
 • Artikel 26 lid:
  1. Een gehandicaptenparkeerplaats kan enkel worden aangeduide met een bord volgende bijlage 1 van het RVV, bord E6 in dit geval (zie boven)
   1. Dit lijkt een vrij simpele uitspraak, u mag daar parkeren met een gehandicaptenvoerttuig. Een complete uitleg wat precies wel en precies geen gehandicaptenvoertuig is is echter een compleet ander verhaal en zou letterlijk een week kosten om alle ins en outs te bespreken. Ik hou het voor nu even bij de definitie uit het reglement voertuigen:

    Wetstekst

    gehandicaptenvoertuig : voertuig dat is ingericht voor het vervoer van een gehandicapte, niet breder is dan 1,10 m en niet is uitgerust met een motor, dan wel waarvan de door de constructie bepaalde maximumsnelheid niet meer dan 45 km/h bedraagt indien het voertuig is uitgerust met een motor, en niet zijnde een motorrijtuig met beperkte snelheid of een landbouw- of bosbouwtrekker;
   2. Een motorvoertuig op meer dan 2 wielen (dus GEEN motorfiets!) met een geldige zichtbare GPK. ook hier is dit een vrij korte uitspraak die een hele dag bespreking zou kunnen opleveren. Simpel gesteld, u mag daar dus enkel parkeren met een GPK die:
    • Duidelijk zichtbaar is, de Regeling gehandicaptenparkeerkaart schrijft in Paragraaf 3, artikel 4 het volgende voor:

     Wetstekst

     Artikel 4
     De gehandicaptenparkeerkaart moet op zodanige wijze bij de voorruit worden aangebracht, dat de voorzijde ervan buiten het voertuig behoorlijk leesbaar is.
    • Geldig is: Ook hier zijn een groot aantal regels voor gesteld, de wetgeving die hierop van toepassing is:
     Uit het RVV:

     Wetstekst

     Artikel 50
     De houder van een gehandicaptenparkeerkaart laat van de kaart geen gebruik maken indien het parkeren niet rechtstreeks verband houdt met het vervoer van hemzelf, dan wel van het vervoer van bewoners van de instelling waaraan de kaart is verstrekt.

     Wetstekst

     Artikel 53
     1. Een gehandicaptenparkeerkaart verliest zijn geldigheid:
      1. door het verstrijken van de geldigheidsduur;
      2. door afgifte van een nieuwe gehandicaptenparkeerkaart of een duplicaat gehandicaptenparkeerkaart ;
      3. door het onbevoegd daarin aanbrengen van wijzigingen;
      4. door het overlijden van de houder;
      5. door ongeldigverklaring.
       • Het gezag dat de gehandicaptenparkeerkaart heeft afgegeven, verklaart de kaart ongeldig indien deze is afgegeven op grond van door de aanvrager verschafte onjuiste gegevens en de kaart niet zou zijn afgegeven indien de onjuistheid van die gegevens ten tijde van de aanvraag bekend zou zijn geweest.
       • Het gezag dat de gehandicaptenparkeerkaart heeft afgegeven, kan de kaart ongeldig verklaren indien de houder van de kaart gebruik laat maken in strijd met artikel 50.

     Wetstekst

     Artikel 86
     Met een gehandicaptenparkeerkaart worden gelijkgesteld de door het daartoe bevoegde gezag buiten Nederland afgegeven parkeerkaarten voor gehandicapten, voor zover deze bij ministeriële regeling zijn aangewezen.
   3. Als op een onderbord bij E6 (zie boven) een kenteken is geplaatst dan mag enkel het voertuig met DAT kenteken daar parkeren. Heeft u dus een nieuwe auto dan moet u er zorg voor dragen dat er een nieuw kenteken op het bord wordt geplaatst en totdat de kentekens weer overeenkomen mag er dus niet worden geparkeerd, OOK niet door de rechtmatige plaatshouder met een verkeerd kenteken. Verder hoeft u geen gebruik ter maken van de GPK als u met het correcte kenteken op zo'n plaats parkeert.

    - BELANGRIJK -
    Het aanbrengen van een onderbord met kentekens is aan regels gebonden. Simpel gezegd mag u zelf dat bord daar niet neerhangen maar doet de gemeente dat. Ik weet echter dat er gemeenten zijn die daar zelf weer specifieke regels voor hanteren (zij leveren het bordje en u schroeft het er met hun toestemming op bijv.) dus voor de regels in uw gemeente verwijs ik u graag naar de gemeente (waar u woont) zelf.
  2. Samengevat zegt dit artikel dat, wanneer bord E6 een onderbord bevat met een maximale tijdsduur u WEL gebruik moet maken van een blauwe parkeerschijf met een correct ingestelde aanvangstijd van parkeren, dat de maximale aangegeven tijdsduur WEL van toepassing is en dat de parkeerplaats ondanks het gebruik van de parkeerschijf GEEN blauwe streep hoeft te hebben.
[/list]

3. Regels met betrekking tot betaald parkeren.

Dit onderdeel is eigenlijk heel kort. De europese regelgeving zegt dat indien u parkeert op een parkeerplaats waar betaald parkeergeld (parkeerbelasting) is verschuldigd u de belasting WEL moet voldoen. U moet dus wel een kaartje kopen en dat volgens de regels zichtbaar in uw auto leggen. Verder gelden dezelfde regels mbt betaald parkeren als voor alle andere bestuurders.

- BELANGRIJK -
Het is bekend dat een aantal gemeenten in nederland mensen met een GPK vrijstellen van het betalen van parkeergeld op een betaald parkeerplaats. Dit is echter een uitzondering die zal moeten worden aangegeven. Indien er dus NIETS staat aangegeven bij een betaald parkeerplaats moert u er van uitgaan dat u WEL moet betalen indien u daar parkeert. Uw GPK hoeft dan ook niet zichtbaar aanwezig te zijn.[/i]

Tot slot:
Voor de volledigheid vermeld ik nog even dat het hier gaat om de wetgeving en regels met betrekking tot de Europese GPK, NIET de gemeentelijke.

Europese kaarten moeten in ieder geval voldoen aan het model wat getoond wordt op deze pagina.

Indien u in het bezit bent van een lokale GPK dan dient u zich te houden aan regels die de gemeente zelf hieraan heeft verbonden bij afgifte.

- BELANGRIJK -
Gemeentelijke GPK's zijn slechts geldig in de gemeente van afgifte en alle bovenstaande wetgeving is dan dus NIET voor u van toepassing.
Frans
Beheerder
Gesloten