Zonder rijbewijs rijden met alcohol op

In dit forum staan de afgesloten onderwerpen uit Stel uw vraag als Gast.

Moderator: Moderatorteam

Gesloten
Strauven
Lid
Lid
Aspirant
Berichten: 71
Lid sinds: 19-01-2018
Roepnaam: Björn
Geslacht:
Leeftijd: 34
Contact:

Re: Zonder rijbewijs rijden met alcohol op

Bericht door Strauven »

Ik kan je niet zeggen hoe de procedure bij jou is verlopen. Echter had jij ten tijde van de controle nog geen rijbewijs en kon deze dus nog niet ingevorderd worden en gaat dit artikel dus niet op.

Als het goed is zie ik mijn verkeersrecht docent vandaag en zal ik het even navragen.

Gebruikersavatar
MarcH
Deskundige
Deskundige
Jurist/Advocaat
Vademecum
Berichten: 1912
Lid sinds: 13-12-2004
Roepnaam: Marc
Geslacht:
Contact:

Re: Zonder rijbewijs rijden met alcohol op

Bericht door MarcH »

Als je een rijbewijs had gehad, had het inderdaad moeten worden ingevorderd op grond van artikel 130 lid 3 WVW 1994 in combinatie met artikel 5 lid 1 onder k Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid 2011. Ik kan geen rechtspraak vinden dat het verzuimen om het rijbewijs in te vorderen tot problemen voor het CBR leidt, maar dat is eigenlijk ook niet meer dan een academische exercitie want er was geen rijbewijs om in te vorderen. Dit lijkt me dus niet het probleem, maar wel het feit dat de melding aan het CBR kan worden gedaan indien “het vermoeden bestaat dat de houder van een rijbewijs niet langer beschikt over de rijvaardigheid dan wel over de lichamelijke of geestelijke geschiktheid, vereist voor het besturen van een of meer categorieën van motorrijtuigen waarvoor dat rijbewijs is afgegeven”. Je was immers op dat moment nog geen houder van een rijbewijs en er was nog geen rijbewijs afgegeven.
Be yourself, no matter what they say ...

Gebruikersavatar
Hilde
Moderator
Moderator
Agent
Jurist/Advocaat
Berichten: 10267
Lid sinds: 18-04-2006
Roepnaam: Mevr. mr. Bitch
Geslacht:
Contact:

Re: Zonder rijbewijs rijden met alcohol op

Bericht door Hilde »

Jacobdubbel schreef: 15 okt 2020, 02:12 @MarcH

Ik heb mijn best gedaan om het wetboek in te duiken en ben toch op iets gestuit.

In artikel 131 WVW 1994 tweede lid onderdeel c staat: “indien de geldigheid van het rijbewijs van betrokkene niet overeenkomstig onderdeel a, wordt geschorst, doch diens rijbewijs wel overeenkomstig artikel 130, tweede lid, is ingevorderd, bepaald dat het rijbewijs onverwijld aan betrokkene wordt teruggegeven.”

In Onderdeel a word er verwezen naar het wetartikel 130 WVW 1994 derde lid waarin staat: “Het ingevorderde rijbewijs wordt gelijktijdig met de schriftelijke mededeling, bedoeld in het eerste lid, aan het CBR toegezonden.“

Mijn rijbewijs is niet ingevorderd op het moment van aanhouding wat wel de normale procedure is, omdat ik deze nog niet in mijn bezit had. Deze is dus ook niet meegestuurd met de melding richting het cbr. Betekent dit dat de procedure niet is voorlopen als hoe dit in het wetboek beschreven staat en mijn rijbewijs eigenlijk teruggegeven moet worden?

Opmerking van Frans

Dubbel bericht verwijderd

Opmerking van Hilde

Nee hoor Frans, hij staat er nog 😂

Opmerking van Frans

@Hilde, die Jacob Dubbel.... :scratch:

Driebubbele bericht verwijderd...
==================================
Mensen struikelen niet over bergen maar over molshopen. (Confucius)

Jacobdubbel
Nieuw lid
Nieuw lid
Berichten: 12
Lid sinds: 21-06-2020
Roepnaam: Jacobus
Geslacht:
Contact:

Re: Zonder rijbewijs rijden met alcohol op

Bericht door Jacobdubbel »

Strauven schreef: 15 okt 2020, 07:49 Ik kan je niet zeggen hoe de procedure bij jou is verlopen. Echter had jij ten tijde van de controle nog geen rijbewijs en kon deze dus nog niet ingevorderd worden en gaat dit artikel dus niet op.

Als het goed is zie ik mijn verkeersrecht docent vandaag en zal ik het even navragen.
Geachte Strauven,

Dit zou ik heel fijn vinden. Alvast bedankt.

Mvg,

Jacob

Jacobdubbel
Nieuw lid
Nieuw lid
Berichten: 12
Lid sinds: 21-06-2020
Roepnaam: Jacobus
Geslacht:
Contact:

Re: Zonder rijbewijs rijden met alcohol op

Bericht door Jacobdubbel »

MarcH schreef: 15 okt 2020, 09:54 Als je een rijbewijs had gehad, had het inderdaad moeten worden ingevorderd op grond van artikel 130 lid 3 WVW 1994 in combinatie met artikel 5 lid 1 onder k Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid 2011. Ik kan geen rechtspraak vinden dat het verzuimen om het rijbewijs in te vorderen tot problemen voor het CBR leidt, maar dat is eigenlijk ook niet meer dan een academische exercitie want er was geen rijbewijs om in te vorderen. Dit lijkt me dus niet het probleem, maar wel het feit dat de melding aan het CBR kan worden gedaan indien “het vermoeden bestaat dat de houder van een rijbewijs niet langer beschikt over de rijvaardigheid dan wel over de lichamelijke of geestelijke geschiktheid, vereist voor het besturen van een of meer categorieën van motorrijtuigen waarvoor dat rijbewijs is afgegeven”. Je was immers op dat moment nog geen houder van een rijbewijs en er was nog geen rijbewijs afgegeven.
Geachte @MarcH ,

Als ik dit dus goed in het bezwaar weet te zetten is er dus een kans dat de opgelegde maatregelen komen te vervallen en ik mijn rijbewijs terugkrijg?

Met vriendelijke groet,

Jacob

Gebruikersavatar
MarcH
Deskundige
Deskundige
Jurist/Advocaat
Vademecum
Berichten: 1912
Lid sinds: 13-12-2004
Roepnaam: Marc
Geslacht:
Contact:

Re: Zonder rijbewijs rijden met alcohol op

Bericht door MarcH »

Dat zou inderdaad kunnen. Mocht je overigens een advocaat hebben in het kader van de strafzaak, dan is het uiteraard verstandig om dit ook aan hem/haar voor te leggen.
Be yourself, no matter what they say ...

Strauven
Lid
Lid
Aspirant
Berichten: 71
Lid sinds: 19-01-2018
Roepnaam: Björn
Geslacht:
Leeftijd: 34
Contact:

Re: Zonder rijbewijs rijden met alcohol op

Bericht door Strauven »

Vandaag gesproken met mijn docent, maar hij kon ook niet 123 op het juiste antwoord komen.

Volgens hem is het wel mogelijk dat het CBR jou een regeling oplegt, maar hij kon niet vertellen hoe en wat. Helaas geen concreet antwoord.

Zoals door @MarcH al aangegeven, indien je een advocaat mocht hebben kan je het hem voorleggen.

Gebruikersavatar
DiNozzo
OnTroerend goed
OnTroerend goed
Agent
Berichten: 3359
Lid sinds: 27-06-2005
Geslacht:
Leeftijd: 33
Contact:

Re: Zonder rijbewijs rijden met alcohol op

Bericht door DiNozzo »

Wetstekst

Artikel 130 WVW
1. Indien bij de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen personen een vermoeden bestaat dat de houder van een rijbewijs niet langer beschikt over de rijvaardigheid dan wel over de lichamelijke of geestelijke geschiktheid, vereist voor het besturen van een of meer categorieën van motorrijtuigen waarvoor dat rijbewijs is afgegeven, doen zij daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk mededeling aan het CBR onder vermelding van de feiten en omstandigheden die aan het vermoeden ten grondslag liggen. Bij ministeriële regeling worden de feiten en omstandigheden aangewezen die aan het vermoeden ten grondslag dienen te liggen en worden ter zake van de uitoefening van deze bevoegdheid nadere regels vastgesteld.
Een melding op basis van 130 WVW kan niet omdat je geen houder was van een rijbewijs op dat moment tenzij je wel in het bezit was van een rijbewijs voor een andere categorie (bijv AM). De Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid zelf spreekt nergens er van of je een rijbewijs moet hebben voor een EMA:

Wetstekst

Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid 2011
Artikel 11
1. Het CBR besluit tot oplegging van een educatieve maatregel alcohol en verkeer indien:

a.bij betrokkene een adem- of bloedalcoholgehalte is geconstateerd dat gelijk is aan of hoger is dan 435 µg/l, respectievelijk 1,0‰, maar lager is dan 785 µg/l, respectievelijk 1,8‰, of indien betrokkene heeft geweigerd mee te werken aan een onderzoek als bedoeld in artikel 8, tweede of derde lid, van de wet;

b.bij betrokkene in de hoedanigheid van beginnende bestuurder een adem- of bloedalcoholgehalte is geconstateerd dat gelijk is aan of hoger is dan 350 µg/l, respectievelijk 0,8‰, maar lager is dan 570 µg/l, respectievelijk 1,3‰, of indien betrokkene heeft geweigerd mee te werken aan een onderzoek als bedoeld in artikel 8, tweede of derde lid, van de wet;

c.ten aanzien van betrokkene binnen een periode van vijf jaar tenminste twee maal proces-verbaal opgemaakt op verdenking van overtreding van artikel 8, tweede, derde of vierde lid, van de wet, waarbij bij één van die verdenkingen een adem- of bloedalcoholgehalte is geconstateerd dat hoger is dan 220 µg/l, respectievelijk 0,5‰, dan wel hoger is dan 88 µg/l, respectievelijk 0,2‰ indien een van de feiten is begaan als beginnende bestuurder, of waarbij hij ten minste eenmaal heeft geweigerd mee te werken aan een onderzoek als bedoeld in artikel 8, tweede of derde lid;

d.betrokkene op grond van artikel 8, onderdeel c, niet in aanmerking komt voor een lichte educatieve maatregel alcohol en verkeer;

e.betrokkene weigert mee te werken aan een onderzoek als bedoeld in artikel 8, tweede of derde lid, van de wet;

f.de uitslag van het ingevolge artikel 23, eerste lid, opgelegde onderzoek geen aanleiding geeft tot ongeldigverklaring van het rijbewijs.
2Artikel 9 is van overeenkomstige toepassing.[/wet]


Echter, omdat de gegevens niet op de juiste manier verstrekt zijn, er mocht immers niet gemeld worden, is de melding zelf onjuist en zal de maatregel niet zo maar opgelegd kunnen worden:

Wetstekst

Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid 2011

Artikel 2
1 Een vermoeden als bedoeld in artikel 130, eerste lid, van de wet wordt gebaseerd op feiten of omstandigheden als genoemd in de bij deze regeling behorende bijlage.

2 Indien een vermoeden als bedoeld in het eerste lid wordt gebaseerd op het gestelde in de bij deze regeling behorende bijlage 1, onderdeel B, subonderdeel III, Drogerende stoffen, dient betrokkene bij minimaal één feit bestuurder te zijn geweest van een motorrijtuig waarvoor een rijbewijs is vereist.

Artikel 3
1 Feiten of omstandigheden als bedoeld in artikel 2 kunnen blijken uit:

a.eigen waarneming en gegevens afkomstig van de politie;

b.gegevens afkomstig van de officier van justitie, of

c.door de politie nagetrokken gegevens uit andere bron.

2 Feiten of omstandigheden als bedoeld in artikel 2 kunnen voor zover het de geschiktheid betreft bovendien blijken uit:

a.gegevens door de directeur verkregen in het kader van aanvragen van verklaringen van geschiktheid als bedoeld in artikel 97 van het Reglement rijbewijzen;

b.gegevens, door de directeur van een arts verkregen, of

c.gegevens, door de directeur uit andere bron verkregen.

3 Het meest recente feit, bedoeld in artikel 2, is ten tijde van de mededeling niet langer dan zes maanden geleden geconstateerd. Indien het een mededeling betreft van de officier van justitie inzake bijlage 1, onder IV, dient de mededeling uiterlijk binnen zes maanden nadat de laatste afdoening onherroepelijk is geworden, te worden gedaan. Een uitzondering is slechts mogelijk, indien in de aard van de zaak gelegen omstandigheden dit rechtvaardigen.
Ik zou dus in bezwaar gaan, maar leg het vooral voor aan je advocaat.
"He who fights with monsters might take care lest he thereby become a monster. And if you gaze for long into an abyss, the abyss gazes also into you.”
- Friedrich Nietzsche.

Gebruikersavatar
Bart12345
Infopolitie Gast

Re: Zonder rijbewijs rijden met alcohol op

Bericht door Bart12345 »

Voor de zaak zal het niet uitmaken, maar meneer is aangemeld voor een onderzoek rijvaardigheid, niet een EMA (575 µg/l > 570 µg/l). En een EMA lees ik net in de 1e post. Kan dat wel, onderzoek én EMA?

Mitch
Stamgast
Stamgast
Agent
Blauwe Parel
Berichten: 823
Lid sinds: 15-11-2006
Roepnaam: Mitchel
Locatie: Overal en (n)ergens
Geslacht:
Leeftijd: 34
Contact:

Re: Zonder rijbewijs rijden met alcohol op

Bericht door Mitch »

@ TS:

Misschien kun je nogmaals proberen om antwoorden te krijgen van het CBR. Elke mededeling die de politie doet wordt daar bekeken door een juridische afdeling om ze te toetsen op juistheid. Je vraagt nu een antwoord op een forum over de politie, maar het CBR zou antwoorden kunnen geven... Zeker nu je wat meer info en wetgeving hebt gevonden zou het de moeite lonen om nogmaals te bellen.

Jacobdubbel
Nieuw lid
Nieuw lid
Berichten: 12
Lid sinds: 21-06-2020
Roepnaam: Jacobus
Geslacht:
Contact:

Re: Zonder rijbewijs rijden met alcohol op

Bericht door Jacobdubbel »

Mitch schreef: 15 okt 2020, 20:01 @ TS:

Misschien kun je nogmaals proberen om antwoorden te krijgen van het CBR. Elke mededeling die de politie doet wordt daar bekeken door een juridische afdeling om ze te toetsen op juistheid. Je vraagt nu een antwoord op een forum over de politie, maar het CBR zou antwoorden kunnen geven... Zeker nu je wat meer info en wetgeving hebt gevonden zou het de moeite lonen om nogmaals te bellen.
Ik had gehoopt dat het zo simpel was, dit is het echter niet. Na meerdere keren over en weer gebeld te hebben komt het er op neer dat ze tot dus ver geen reden hebben om van besluit te veranderen, en ik dus in bezwaar moet gaan.

Een advocaat vraagt voor alleen een bezwaar indienen +600 euro, en omdat dit hele pakket al duur genoeg voor mij is probeer ik hier wat meer informatie te verzamelen, om zo te kijken of een bezwaar nut heeft.

Ik ben nog vrij jong en heb dit natuurlijk nog niet eerder meegemaakt.

Is er wellicht iemand die zegt dat ik het bezwaar prima zelf kan maken, of moet ik gewoon per direct op zoek naar een goede advocaat.

Zo ja, heeft er iemand tips voor een advocaat met de nodige ervaring met het cbr?

Met vriendelijke groet,

Jacob

Gebruikersavatar
maestro
Deskundige
Deskundige
Jurist/Advocaat
Berichten: 1020
Lid sinds: 22-02-2018
Roepnaam: Mario
Locatie: Thailand
Geslacht:
Contact:

Re: Zonder rijbewijs rijden met alcohol op

Bericht door maestro »

Strikt genomen is een advocaat niet noodzakelijk en kun je prima zelf in bezwaar gaan. Met behulp van de informatie in deze tread kun je prima een bezwaarschrift schrijven en indienen, in casu omdat je nog geen rijbewijs had kan de maatregel niet worden opgelegd. Wordt het bezwaar afgewezen en ga je in beroep dan is een advocaat wel aan te raden.
Maar zoals MarchH aangaf, is het raadzaam om dit te bespreken met een eventuele advocaat in je strafzaak. Juist omdat je mogelijk de zaak van het CBR wel wint maar je nog steeds het risico loopt dat er een ontzegging van de rijbevoegdheid in de strafzaak.
Wat er ook speelt in een land, laat het vooral de kinderen zijn. (Loesje)

Gebruikersavatar
Botje
OnTroerend goed
OnTroerend goed
Agent
Berichten: 4416
Lid sinds: 08-04-2005
Locatie: Midden-Limburg
Geslacht:
Leeftijd: 57
Contact:

Re: Zonder rijbewijs rijden met alcohol op

Bericht door Botje »

Bart12345 schreef: 15 okt 2020, 15:33 Voor de zaak zal het niet uitmaken, maar meneer is aangemeld voor een onderzoek rijvaardigheid, niet een EMA (575 µg/l > 570 µg/l). En een EMA lees ik net in de 1e post. Kan dat wel, onderzoek én EMA?
Yup, dat is vanaf een bepaald alcoholpromillage gebruikelijk. Men gaat eerst kijken of je lichamelijk en/of geestelijk afhankelijk bent van alcohol. Als dat het geval is wordt je rijbewijs ongeldig verklaard wegen gebleken ongeschiktheid. Als dat niet geval blijkt krijg je na dat onderzoek een cursus aangeboden. Alles zelf te betalen overigens en het plaatje van de totale kosten bij elkaar opgeteld zit rond de 2000 euro. Daar komt vervolgens nog de straf van het justitie-gedeelte overheen.
Voorts ben ik van mening dat er een einde moet komen aan de figuur Zwarte Piet.

Gebruikersavatar
zijlvaart67
Moderator
Moderator
Agent
Berichten: 13453
Lid sinds: 31-07-2003
Roepnaam: העזה
Geslacht:
Leeftijd: 53
Contact:

Re: Zonder rijbewijs rijden met alcohol op

Bericht door zijlvaart67 »

Ik lees dit topic nu maar kom zelf tot deze conclusie:
De RMRG beschrijft in z'n artikelen niet dat je een rijbewijs moet bezitten, maar eea is wel gebaseerd op art 130 WvW en de meldingen waar de RMRG verder op borduurt zijn hier dus aan gebonden.

Ik ben van mening dat er geen melding mogelijk was die het CBR in behandeling kon nemen omdat de betrokkene destijds niet over een rijbewijs beschikte. De melding was wellicht wel mogelijk toen de betrokkene later een rijbewijs haalde, maar dat was ruime tijd later. Dat vind ik wel een puntje.

Ik zou m'n pijlen hier op richten, want mi is de melding bij het CBR onterecht.

'Het zijn diegenen die niets doen die willen dat alles volgens de regels gebeurt...'


Pim
OnTroerend goed
OnTroerend goed
Agent
Berichten: 3948
Lid sinds: 27-09-2008
Roepnaam: Pim
Geslacht:
Leeftijd: 52
Contact:

Re: Zonder rijbewijs rijden met alcohol op

Bericht door Pim »

Moet je om de WVW te overtreden en rijbewijs hebben?
Of is dat niet wat je probeert te duiden
‘Als een rommelig bureau een rommelig hoofd weerspiegelt, wat te denken van een leeg bureau?’ Getekend: A. Einstein

Gesloten