Beschuldigd van stalking zonder geleverd bewijs

In dit forum staan de afgesloten onderwerpen uit Stel uw vraag als Gast.

Moderator: Moderatorteam

Gesloten
Gebruikersavatar
adhominem
Nieuw lid
Nieuw lid
Berichten: 9
Lid sinds: 06-09-2020
Roepnaam: Adh
Geslacht:
Contact:

Beschuldigd van stalking zonder geleverd bewijs

Bericht door adhominem »

Vraag betreft een beslissing van een Inspecteur van Politie om mij een verbod op te leggen contact op te nemen met een vrouw. De grond van zijn verbod zou een aanklacht zijn van veelvuldig en ongewenst lastig vallen. (Aanklacht later door politie aangepast tot melding)
Ik heb na ontvangst van zijn brief telefonisch contact opgenomen met de betreffende Inspecteur van Politie.
Hij heeft echter geweigerd me te informeren over de gronden van zijn beslissing en wilde mij geen bewijzen van dat vermeende lastig vallen voorleggen.
Inmiddels ivm corona inzage politiegegevens gekregen per telefoon van iemand van afdeling Privacy Desk van de Politie. Gebleken is dat aangeefster geen enkel bewijs voor haar stellingen heeft geleverd. Dat is niet conform de hoofdregel in het bewijsrecht die zegt dat wie stelt moet bewijzen.
Omdat is gebleken dat de beslissing van de inspecteur van politie niet op grond van bewijzen is genomen en mijn schuld niet is aangetoond wil ik de beslissing dat ik mij schuldig heb gemaakt aan Stalking officieel betwisten. Van belang is ook dat aangeefster heeft verklaard dat zij geen geen e-mail, Whatsapp of facebook berichten of bel historie kon overleggen als bewijs. Die had zij namelijk op verzoek van een Politie collega van de rapporteur verwijderd. Dat leek de rapporteur wel erg sterk omdat de politie zoiets niet zou zeggen bij een stalkings zaak.
Men heeft daardoor op het bureau getwijfeld aan de oprechtheid van de aangifte van de aangeefster. Toch hebben deze feiten de Inspecteur van politie er kennelijk niet van weerhouden mij een verbod op te leggen. En bij overtreding op basis van artikel 285-b van het Wetboek van Strafrecht men contact op zal nemen met de officier van justitie teneinde om toestemming te verkrijgen om mij buiten heterdaad aan te mogen houden.
Dit gaat volledig in tegen mijn rechtsgevoel. Ik zou mij zonder enig bewijs moeten schikken naar een valse aanklacht, zonder dat de Inspecteur van Politie ook maar de moeite heeft genomen om mij te zien, te horen of uit te nodigen voor een gesprek.

Ik ben van mening dat en beroep mij op het volgende:
1. Degene die zich op de rechtsgevolgen van een stelling beroept de bewijslast draagt van de juistheid van die stelling.

2. De last die de aangeefster draagt van het bewijzen van haar stellingen is niet aan de politie geleverd.

3. De Inspecteur van Politie heeft op basis van onbewezen stellingen van aangeefster mij een brief gestuurd die naar de inhoud mij oplegt dat ik mij dien te onthouden van contacten zoals bellen naar, hinderlijk langs haar woning rijden, het volgen, het opwachten bij haar werkplek, het sturen van SMS-E-mail en App berichten, contact zoeken op Facebook, het sturen van brieven enz. tussen mij en de aangeefster die absoluut ongewenst zouden zijn. Dit geldt ook voor het contact met de vriend, vrienden/vriendinnen en familie van de aangeefster. Wanneer ik hieraan geen gevolg geef en door blijf gaan met voornoemde hinderlijke contacten dan zal aangeefster van dit strafbare feit onverwijld aangifte doen. Er zal na aangifte dan door de politie contact opgenomen worden met de officier van justitie teneinde toestemming te verkrijgen om mij buiten heterdaad aan te houden.

4. Deze brief en aangekondigde maatregel is dus niet gebaseerd op enig bewijs dat door de aangeefster zoals de wet voorschrijft bij haar aangifte is geleverd.

5. Ik heb geen overtreding begaan van artikel 285-b van het Wetboek van Strafrecht. Hij die wederrechtelijk stelselmatig opzettelijk inbreuk maakt op eens anders persoonlijke levenssfeer met het oogmerk die ander te dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden dan wel vrees aan te jagen wordt als schuldig aan belaging gestraft.

6. Van belang is het volgende: Uit het mutatierapport is gebleken dat de rapporteur heeft doorgevraagd en gevraagd aan aangeefster of zij ooit is bedreigd door mij. Dat is niet het geval. Ook niet mishandeld of iets dergelijks. Aangeefster: daar heeft hij ook nooit mee gedreigd.

7. Ik heb begrepen uit de telefonische inzage in politiegegevens dat aangeefster de intentie had een aangifte tegen mij te doen, maar dat die door politie functionarissen is teruggebracht tot een melding. Dit omdat de functionarissen twijfelden aan de oprechtheid van de aangeefster en haar aangifte.

8. Ik ben van mening dat de politie in dit geval geen aangifte heeft opgenomen omdat zij heeft gezien dat er geen enkel bewijs is geleverd van een strafbaar feit.

9. Ik ben van mening dat de Inspecteur van Politie met zijn eerder genoemde brief die hij heeft gebaseerd op onbewezen stellingen van de aangeefster zich buiten de wet heeft gesteld.

10 Ik ben van mening dat een officier van justitie op basis van een onbewezen aangifte die door een derde is ingebracht geen toestemming kan geven voor een buiten heterdaad aanhouding. Dat kan naar mijn mening alleen als er daadwerkelijk een misdaad is begaan. Daar is geen enkel bewijs voor geleverd.

11. Ik ben van mening dat de politie op basis van een onbewezen aangifte mij geen belemmeringen van welke aard dan ook kan opleggen.

12. De brief van de Inspecteur van politie belet mij als Nederlands Staatsburger het vrij en onvervaard bewegen naar eigen goeddunken naar plaatsen die vrij toegankelijk zijn in Nederland. Alsmede het contact hebben met elke persoon die ik verkies.

13. Ik ben van mening dat de Inspecteur van Politie mijn rechten als Nederlandse Staatsburger op basis van onbewezen stellingen van de aangeefster waar zijn brief op is gebaseerd niet kan beperken.

14. Ik weiger slachtoffer te zijn van beoordelingsfouten die in het verleden door de politie zijn begaan en daarbij door verkeerde beslissingen mogelijk doden zijn gevallen.

Mijn vraag is als volgt: Sta ik in mijn recht en kan ik de politie dwingen mij volledig te rehabiliteren?

KaaDee
Stamgast
Stamgast
Agent
Berichten: 1246
Lid sinds: 28-03-2012
Contact:

Re: Beschuldigd van stalking zonder geleverd bewijs

Bericht door KaaDee »

Ik lees heel veel "Ik ben van mening" maar uw mening is niet heel relevant wanneer u verdacht wordt van enig strafbaar feit. Of u dat strafbare feit nu wel of niet gepleegd heeft, veranderd daar niets aan. Een winkeldiefstal waarbij de verdachte het blikje bier nog in zijn jaszak heeft, komt er tenslotte ook niet mee weg door te zeggen "Ik ben van mening dat ik niet aangehouden zou moeten worden".

Om direct te komen tot de kern van uw 14-punten tellende betoog: U bent van mening dat er door de politie fouten zijn gemaakt. Hiervoor bestaat een klachtenprocedure, die vrij uitgebreid staat beschreven op onderstaande pagina. Daarnaast kan ik alleen maar adviseren om contact op te nemen met een advocaat of eventueel het juridisch loket.

https://www.politie.nl/contact/klachtformulier.html
PDC | DICT

Gebruikersavatar
SWAT
24 uurs servicer
24 uurs servicer
Agent
Jurist/Advocaat
Berichten: 6463
Lid sinds: 25-05-2003
Locatie: Den Haag
Geslacht:
Leeftijd: 59
Contact:

Re: Beschuldigd van stalking zonder geleverd bewijs

Bericht door SWAT »

Ik begrijp uit dit hele verhaal dat u een zogenaamde STOP brief hebt gekregen. Kennelijk heeft u op een of andere wijze contact gezicht met een vrouw die daar niet van gecharmeerd is en uw gedrag heeft ervaren als stalkend.
Zij heeft van dit gedrag melding gemaakt bij de politie. Voor een STOP brief is niet bepalend of er sprake is van een bewijsbaar strafbaar feit zoals stalking. De aanwijzing voor mogelijk belastend gedrag is reeds voldoende om de STOP brief op te kunnen maken. Het verhaal van meldster was kennelijk voldoende om tot de STOP brief te kunnen komen.

Bij meer maatregelen is het mogelijk om zonder dat er een strafrechtelijk ronde zaak is, een maatregel op te leggen. Bij huiselijk geweld zaken heeft de burgemeester bijvoorbeeld de mogelijkheid om een huisverbod op te leggen als er voldoende aanwijzingen zijn voor mogelijk geweld binnen een huishouden.

Ik lees in uw reactie alleen dat u stelt u niet schuldig te hebben gemaakt aan stalking omdat de meldster daarvan geen bewijzen zou hebben overlegd. Ik lees daarin echter geen ontkenning van de feiten. Feit is dat stalkers zelden hun gedrag tegenover een gestalkt persoon zelf ook als stalking bestempelen.

Ik kom dan ook tot de conclusie dat u daadwerkelijk contact heeft gezocht met deze persoon en dat deze persoon het feit dat u contact met haar zoekt als stalkend ervaart.
Uit punt 12 van uw betoog concludeer ik dat u nog steeds van plan bent deze persoon ongewenst te benaderen.
De STOP brief lijkt mij dan ook zeker niet onterecht.

Maar zoals KaaDee al heeft aangegeven kunt u over de gang van zaken een klacht indienen.

Tenslotte merk ik op dat u pas schuldig bent aan stalking als de rechter dit feit wettig en overtuigend bewezen acht en u tot een straf veroordeeld. Er valt dus nog nergens beroep tegen aan te teken en/of bezwaar te maken. U hoeft dus ook niet gerehabiliteerd te worden.
Een gezond en hopelijk minder beperkt 2021 toegewenst.

Pim
OnTroerend goed
OnTroerend goed
Agent
Berichten: 3943
Lid sinds: 27-09-2008
Roepnaam: Pim
Geslacht:
Leeftijd: 52
Contact:

Re: Beschuldigd van stalking zonder geleverd bewijs

Bericht door Pim »

SWAT was mij voor

En nu de hamvraag:
Heeft u contact gehad met meldster/aangeefster, ja of nee

En rehabiliteren? U bedoelde sorry zeggen?
Voor wat precies?

Want al wat er tot nu toe is gebeurd, is een melding in de politiesystemen aanleggen. Daarin staat uw naam en ongetwijfeld ook dat er voor een aangifte te weinig was.
Verder is er een voorzorgsmaatregel getroffen zijnde: het stopgesprek.

Dan kom ik terug op mijn eerste alinea:
Wanneer er geen bewijs is omdat het stalken allemaal niet heeft plaatsgevonden dan wordt u ook niet beperkt in uw rechten.
14. Ik weiger slachtoffer te zijn van beoordelingsfouten die in het verleden door de politie zijn begaan en daarbij door verkeerde beslissingen mogelijk doden zijn gevallen.
Hoezo bent u slachtoffer van beoordelingsfouten uit het verleden EN DAARBIJ DOOR VERKEERDE BESLISSINGEN MOGELIJK DODEN ZIJN GEVALLEN.

Dat laatste stukje van de zin moet u toch eens verklaren.
Is dat stukje tekst daar terechtgekomen door creatief knip en plak werk?
Want u leeft nog een u stelt HET slachtoffer te zijn van beoordelingsfouten (meervoud) en daarbij mogelijk doden zijn gevallen.

Mogelijk? Misschien ook niet. Misschien zijn er wel doden voorkomen. We weten het niet want zoals noemt er geen feiten bij. Slechts: mogelijk.

Ik denk, uw relaas lezende, dat de politie heel behoorlijk zijn werk heeft gedaan.
Aangeefster wilde aangifte doen.
Na doorvragen door de politie collega is vastgesteld dat er geen hard bewijs (meer?) is die het strafbare gedrag ondersteunen. Derhalve is de aangifte er niet gekomen en is het gesprek met aangeefster vastgelegd (zoals de regels van zorgvuldigheid voorschrijven) als melding en niet als aangifte.
In de melding noemt meldster uw naam. Ook dat is vastgelegd, zoals het hoort. Of u dat nu leuk vindt of niet.
Er is geen strafzaak tegen u, geen vervolging, geen OM, geen aanhouding. U is slechts te kennen gegeven wat meldster heeft gemeld en dat mocht u zich daaraan schuldig maken u zich schuldig maakt aan en strafbaar feit. En dat mocht u zich daaraan schuldig gemaakt hebben dat u daarmee dient te stoppen.

Zoals u ziet: mocht mocht mocht.

Mijn voorganger heeft u gewezen op de klachtenprocedure.
Ik wens u veel wijsheid en succes toe.
‘Als een rommelig bureau een rommelig hoofd weerspiegelt, wat te denken van een leeg bureau?’ Getekend: A. Einstein

Gebruikersavatar
maestro
Deskundige
Deskundige
Jurist/Advocaat
Berichten: 1014
Lid sinds: 22-02-2018
Roepnaam: Mario
Locatie: Thailand
Geslacht:
Contact:

Re: Beschuldigd van stalking zonder geleverd bewijs

Bericht door maestro »

Ik vermoed dat Ts bedoeld dat omdat de politie in enkele stalkingszaken niet alert genoeg is geweest er verschillende personen uiteindelijk door hun belager zijn vermoord en hierdoor de politie nu sneller tot actie overgaat.

De stop-brief is een aankondiging van wat het gevolg kan/zal zijn van het zoeken van verder contact met de meldster, niets meer. Het is geen veroordeling of beschuldiging maar geeft aan dat strafrechtelijk onderzoek het gevolg zal zijn en indien bewezen een strafvervolging.
Over het te snel sturen van een stop-brief kunt u een klacht indienen.

Ik heb meegemaakt dat iemand volkomen terecht een contact verbod kreeg en zich daar prima aan hield. Anderhalf a twee jaar later werd hij opeens ontboden op het politiebureau. Er was aangifte tegen hem gedaan. Mevrouw woonde op een woonboot aan een redelijke druk bevaren gracht en had een dode kat in het water zien drijven. Was de kat vastgebonden of aan de boot vastgetimmerd of zo? Nee. Hij dreef gewoon in de gracht. Opgegroeit aan de Amsterdamse grachten is het geen dagelijkse gebeurtenis, maar ook geen bijzonderheid. Voor de politie was het echter voldoende om hem te verhoren. Ik zou zeggen de kat was verzopen en de agent bezopen. Ik twijfel niet aan de bste bedoelingen van de agent, maar in redelijkheid was hier geen enkele reden om me te gaan in de angsten van mevrouw en deze te bevestigen.
Wat er ook speelt in een land, laat het vooral de kinderen zijn. (Loesje)

Pim
OnTroerend goed
OnTroerend goed
Agent
Berichten: 3943
Lid sinds: 27-09-2008
Roepnaam: Pim
Geslacht:
Leeftijd: 52
Contact:

Re: Beschuldigd van stalking zonder geleverd bewijs

Bericht door Pim »

maestro schreef: 07 sep 2020, 05:27 Ik vermoed dat Ts bedoeld dat omdat de politie in enkele stalkingszaken niet alert genoeg is geweest er verschillende personen uiteindelijk door hun belager zijn vermoord en hierdoor de politie nu sneller tot actie overgaat.
Dat kan, maar ik zie geen enkele reden om beide zinsdelen aan elkaar te koppelen. In tegendeel, de inschattingsfouten uit het verleden maken dat de nu toegepaste werkwijze verklaarbaar is. Nu TS aangeeft daar weet van te hebben zou je verwachten dat hij dat begrijpt in plaats van in de slachtofferrol te kruipen.

Ik vrees echter dat dit zo'n topic wordt waarin we van TS geen inhoudelijke antwoorden meer gaan zien.
‘Als een rommelig bureau een rommelig hoofd weerspiegelt, wat te denken van een leeg bureau?’ Getekend: A. Einstein

Gebruikersavatar
Botje
OnTroerend goed
OnTroerend goed
Agent
Berichten: 4416
Lid sinds: 08-04-2005
Locatie: Midden-Limburg
Geslacht:
Leeftijd: 56
Contact:

Re: Beschuldigd van stalking zonder geleverd bewijs

Bericht door Botje »

@adhominem U hoeft zich niet te onthouden van contact. U moet het zo zien dat de brief een ultieme waarschuwing is, een levensles. Iemand heeft kennelijk last van uw gedrag. Zo zeer zelfs dat diegene de uiterst lastige stap heeft genomen om na gemaakte afspraak naar het politiebureau te gaan om aangifte tegen u te doen. Die aangifte is een melding geworden omdat dit de afspraak is, niet omdat het geen haalbare aangifte zou zijn. Men biedt de vermeende verdachte namens altijd eerst de kans om zelf te stoppen met zijn of haar strafbare gedrag. Dat staat ook uitgelegd in de brief die waarschijnlijk door de wijkagent verstuurd is.

U heeft nu een keus uit twee dingen:
1. u laat de benadeelde met rust en gaat vrolijk verder met uw eigen leven
2. u blijft de benadeelde vervelen en zult op enig moment, waarschijnlijk 's morgens ergens tussen 6:00 uur en 7:00 uur, thuis aangehouden worden om als verdachte gehoord te gaan worden.

Meer smaken zijn er niet.
Voorts ben ik van mening dat er een einde moet komen aan de figuur Zwarte Piet.

Gebruikersavatar
adhominem
Nieuw lid
Nieuw lid
Berichten: 9
Lid sinds: 06-09-2020
Roepnaam: Adh
Geslacht:
Contact:

Re: Beschuldigd van stalking zonder geleverd bewijs

Bericht door adhominem »

De dame in kwestie heeft een doel met haar actie. Namelijk mij beletten een financiële vordering op haar te innen. Ik kan natuurlijk een incasso bureau inschakelen, maar daar verwacht ik geen resultaat van.
Ik heb verwezen naar een tragische moordzaak waarbij de ernst van de melding van het slachtoffer door de politie is onderschat. In reactie op dergelijke ernstige voorvallen is het kennelijk nu zo dat politie niet eens meer de moeite neemt zich in een aangifte te verdiepen en zonder contact met aangeklaagden te hebben gehad stopbrieven verzendt.
Stopbrieven die een grote beperking inhouden voor een Nederlandse Staatsburger om zich vrijelijk te bewegen en contacten naar keuze te onderhouden.
Ik bevind mij in een Catch22 situatie (een paradoxale situatie waarin het onmogelijk is om een gewenste uitkomst te bereiken doordat de 'regels' dat vanwege tegenstrijdigheden niet toelaten).
Eigenmachtig optreden van de politie tegenover de wet die voorschrijft dat hij die zich op de rechtsgevolgen van een stelling beroept de bewijslast draagt van de juistheid van die stelling.

Gebruikersavatar
adhominem
Nieuw lid
Nieuw lid
Berichten: 9
Lid sinds: 06-09-2020
Roepnaam: Adh
Geslacht:
Contact:

Re: Beschuldigd van stalking zonder geleverd bewijs

Bericht door adhominem »

Alvast bedankt voor jullie antwoorden.
Nog een vraag: wat levert mij een klacht op? Een excuus van de politie?
Of kan ik dan eisen dat mijn blazoen wordt gezuiverd van de smet die door toedoen van de politie is ontstaan. Of dat nu in de vorm van een onterechte stopbrief of een onterechte gevangenisstraf is geweest.
Zal de politie die brief dus intrekken en mij op die manier rehabiliteren?

Gebruikersavatar
Aasur
Superlid
Superlid
Agent
Berichten: 525
Lid sinds: 28-10-2008
Roepnaam: Femme
Locatie: Noord Holland
Geslacht:
Leeftijd: 36
Contact:

Re: Beschuldigd van stalking zonder geleverd bewijs

Bericht door Aasur »

adhominem schreef: 08 sep 2020, 12:14 Alvast bedankt voor jullie antwoorden.
Nog een vraag: wat levert mij een klacht op? Een excuus van de politie? Of ...
De klacht kan ook opleveren dat u in het ongelijk wordt gesteld.
Ik zou toch een incassobureau inschakelen. Een dergelijk bureau weet wat de (on)mogelijkheden zijn om de vordering te innen en het voorkomt dat u straks vast zit met een aanklacht van stalking aan de broek.
Assumption is the mother of all f*ck-ups!

Gebruikersavatar
maestro
Deskundige
Deskundige
Jurist/Advocaat
Berichten: 1014
Lid sinds: 22-02-2018
Roepnaam: Mario
Locatie: Thailand
Geslacht:
Contact:

Re: Beschuldigd van stalking zonder geleverd bewijs

Bericht door maestro »

Een klacht kan gegrond, gedeeltelijk gegrond of onggrond worden bevonden. In geval van een (deels) gegronde klacht volgen veelal excusses en mogelijk intrekken van de brief en verwijdering van de vemelding dat de brief is verstuurd.

De melding zelf door de aangeefster zal niet worden verwijderd en uw blazoen wordt niet gezuiverd. Dat hoeft ook niet want u bent niet veroordeeld, de stop brief impliceert niet dat u schuldig bent.
Wat er ook speelt in een land, laat het vooral de kinderen zijn. (Loesje)

Gebruikersavatar
Botje
OnTroerend goed
OnTroerend goed
Agent
Berichten: 4416
Lid sinds: 08-04-2005
Locatie: Midden-Limburg
Geslacht:
Leeftijd: 56
Contact:

Re: Beschuldigd van stalking zonder geleverd bewijs

Bericht door Botje »

adhominem schreef: 08 sep 2020, 11:48 De dame in kwestie heeft een doel met haar actie. Namelijk mij beletten een financiële vordering op haar te innen. Ik kan natuurlijk een incasso bureau inschakelen, maar daar verwacht ik geen resultaat van.
U kiest ervoor om een andere weg te bewandelen dan de wetgever voor zulke situaties heeft bedacht. U mag nu ook nog eens kiezen of u uw gedrag, dat als strafbaar is beoordeeld, aanpast of niet. Het leven bestaat uit keuzes en die keuzes hebben gevolgen. Het gevolg van uw keuze heb ik u uitgelegd.

Overigens ben ik wel benieuwd naar de oorsprong van dit conflict. Ik heb het idee dat we hier maar een half verhaal horen.
Voorts ben ik van mening dat er een einde moet komen aan de figuur Zwarte Piet.

Gebruikersavatar
taxikemperman
Deskundige
Deskundige
Berichten: 766
Lid sinds: 16-04-2011
Roepnaam: Remi
Locatie: Almere
Geslacht:
Leeftijd: 56
Contact:

Re: Beschuldigd van stalking zonder geleverd bewijs

Bericht door taxikemperman »

Als u een financiële vordering op haar hebt en u kunt dat degelijk bewijzen, dan is het beter om geen incassobureau maar een deurwaarder in te schakelen. Dit zal helaas moeten gebeuren na een rechtszaak.
Brieven van een incassobureau gaan bij mij zo de vuilnisbak in. Zij kunnen en mogen niets behalve proberen zichzelf belangrijk te maken.
Als er een deurwaarder aan de deur komt met een gerechtelijke uitspraak, dan kan je beter betalen

Pim
OnTroerend goed
OnTroerend goed
Agent
Berichten: 3943
Lid sinds: 27-09-2008
Roepnaam: Pim
Geslacht:
Leeftijd: 52
Contact:

Re: Beschuldigd van stalking zonder geleverd bewijs

Bericht door Pim »

adhominem schreef: 08 sep 2020, 11:48Ik heb verwezen naar een tragische moordzaak waarbij de ernst van de melding van het slachtoffer door de politie is onderschat. In reactie op dergelijke ernstige voorvallen is het kennelijk nu zo dat politie niet eens meer de moeite neemt zich in een aangifte te verdiepen en zonder contact met aangeklaagden te hebben gehad stopbrieven verzendt
Allereerst heeft u nergens naar verwezen. Dit is alles wat u erover schreef:
14. Ik weiger slachtoffer te zijn van beoordelingsfouten die in het verleden door de politie zijn begaan en daarbij door verkeerde beslissingen mogelijk doden zijn gevallen.
Ten tweede is de stopbrief niet voorgekomen uit die moordzaak, de stopbrief, evenals het stopgesprek, was er al veel langer.

U doet hierover dus aannames die nergens op gebaseerd zijn, althans niet op de zaken die u erin betrekt.

Als u een vordering heeft op iemand stuurt u diegene een brief, desnoods aangetekend. Daarin noemt u het bedrag, de herkomst van de vordering en een betalingstermijn.
Daarna, bij uitblijven van betaling of van een reactie kunt u een herinnering sturen waarna u de betaling uit handen kunt geven bij een incassobureau of deurwaarder.

Als u dat geen heil in ziet staat het u vrij om de vordering te laten vervallen. Maar overgaan tot strafbaar gedrag zoals stalking (via talloze wegen iemand lastigvallen zonder uw vordering gerechtelijk te laten toetsen is verboden. Zelfs als uw vordering terecht is mag u de persoon niet lastig vallen op haar werk adres of zakelijke e-mail. Ook laster of smaad zijn geen toegestane wegen bij een rechtmatige vordering.

Tenslotte: uw stopbrief zal m.i. niet leiden tot een excuus (maar het staat u vrij om een klacht in te dienen). U kunt het vergelijken met een waarschuwing tijdens een verkeerscontrole. Er wordt slechts gezegd: "doe ... niet want als het wel doet dan...."
Als u zich daarmee tot dader of verdachte of wat- dan- ook gemaakt vindt dan is dat aan u maar zal in geen enkele regel bekrachtigd worden.
‘Als een rommelig bureau een rommelig hoofd weerspiegelt, wat te denken van een leeg bureau?’ Getekend: A. Einstein

Gebruikersavatar
zijlvaart67
Moderator
Moderator
Agent
Berichten: 13440
Lid sinds: 31-07-2003
Roepnaam: העזה
Geslacht:
Leeftijd: 53
Contact:

Re: Beschuldigd van stalking zonder geleverd bewijs

Bericht door zijlvaart67 »

adhominem schreef: 08 sep 2020, 11:48 Stopbrieven die een grote beperking inhouden voor een Nederlandse Staatsburger om zich vrijelijk te bewegen en contacten naar keuze te onderhouden.
Euhm, tenzij die ander daar geen behoefte aan heeft en ik ben blij dat het zo werkt in Nederland want anders hang ik iedere dag verplicht 1,5 uur met m'n schoonmoeder aan de lijn..omdat zij dat zo fijn vindt..

U heeft dus NIET het recht om naar keuze contacten te onderhouden. Gelukkig maar..

'Het zijn diegenen die niets doen die willen dat alles volgens de regels gebeurt...'


Gesloten