Educatieve maatregel en werken bij securitas op kantoor

In dit forum staan de afgesloten onderwerpen uit Stel uw vraag als Gast.

Moderator: Moderatorteam

Gesloten
Gebruikersavatar
therich
Infopolitie Gast

Educatieve maatregel en werken bij securitas op kantoor

Bericht door therich » 17 feb 2018, 12:54

Ik heb mei 2017 een EMA educatieve Maatregel Alcohol en verkeer gekregen. Is dat een probleem voor een team leader op kantoor bij Securitas of andere particuliere beveiliger als dat bij screening blijkt?

Weet iemand dat, ik heb de baan namelijk gekregen maar screening gaar nog gebeuren....

Dank bij voorbaat

Stefanvv
Lid
Lid
Berichten: 103
Lid geworden op: 20 nov 2017, 21:33
Aspirant
Roepnaam: Stefan
Locatie: Amsterdam
Geslacht:
Contacteer:

Re: Educatieve maatregel en werken bij securitas op kantoor

Bericht door Stefanvv » 17 feb 2018, 15:05

Dit is wat de overheid er over zegt. Vergeet ook niet even de hardheidsclausule te lezen.
Samenvatting
De toestemming aan een beveiligingsorganisatie of recherchebureau om personen te werk stellen, zoals bedoeld in artikel 7, eerste, tweede en derde lid, van de wet wordt onthouden indien:

a)de betrokkene binnen vier jaar voorafgaande aan het moment van toetsing is veroordeeld wegens het plegen van een misdrijf waarbij een (on)voorwaardelijke geldboete is opgelegd, dan wel een strafbeschikking of een transactie wegens het plegen van een misdrijf van het Openbaar Ministerie heeft aanvaard, of

b)de betrokkene binnen acht jaar voorafgaande aan het moment van toetsing is veroordeeld wegens het plegen van een misdrijf waarbij een (on)voorwaardelijke vrijheidsstraf of taakstraf is opgelegd, of

c)op grond van andere omtrent betrokkene bekende en relevante feiten kan worden aangenomen dat deze onvoldoende betrouwbaar is om voor een beveiligingsorganisatie of een recherchebureau werkzaamheden te verrichten dan wel onvoldoende betrouwbaar is om de belangen van de veiligheidszorg of de goede naam van de bedrijfstak niet te schaden.

Ad. a en b

Om te bepalen of een antecedent binnen de termijn van toetsing valt, wordt uitgegaan van de datum van de rechterlijke uitspraak in eerste aanleg. Bij gebreke daarvan wordt de datum dat het Openbaar Ministerie een strafbeschikking heeft uitgevaardigd als uitgangspunt genomen. Bij gebreke daarvan wordt de datum van de transactie zoals vermeld in het Justitieel Documentatie Systeem aangehouden.

Indien de betrokkene binnen de termijn van vier dan wel acht jaren voorafgaande aan het moment van toetsing enige tijd een vrijheidsbenemende straf of maatregel heeft ondergaan, wordt deze termijn van vier dan wel acht jaar verlengd met de feitelijke duur van de vrijheidsbenemende straf of maatregel. Dit totdat de termijn bestaat uit in totaal vier dan wel acht jaren, waarin geen sprake is geweest van een vrijheidsbenemende straf of maatregel. De betrokkene heeft immers gedurende de duur van de vrijheidsbenemende straf of maatregel niet kunnen laten zien dat hij geen (relevante) strafbare feiten meer zal plegen.

Ad. c

Van het bepaalde onder c zal sprake zijn indien de betrokkene er blijk van heeft gegeven rechtsregels naast zich neer te leggen waarvan de overtreding beschouwd kan worden als een tamelijk ernstige aantasting van de rechtsorde. Dat de betrokkene onvoldoende betrouwbaar is, kan worden aangenomen op basis van andere, niet uit veroordelingen of transacties gebleken, omtrent betrokkene bekende feiten. Zo kunnen (tegen betrokkene) opgemaakte processen-verbaal of (dag/mutatie)rapporten ertoe leiden dat betrokkene onvoldoende betrouwbaar of geschikt wordt geacht om voor een beveiligingsorganisatie of een recherchebureau te werken. Uiteraard is daarbij van belang dat tegen betrokkene nog altijd een serieuze verdenking bestaat.

Ook sepots kunnen een rol spelen bij de beoordeling van de betrouwbaarheid. Hierbij dient de aard van het sepot in ogenschouw te worden genomen. Een technisch sepot, bijvoorbeeld wegens onvoldoende bewijs, zal bij de beoordeling naar de betrouwbaarheid een minder grote rol spelen dan een sepotbeslissing die op beleidsmatige gronden is genomen. In het geval dat een sepot wordt meegenomen in de beoordeling, wordt als datum gehanteerd de datum dat het Openbaar Ministerie de beslissing heeft genomen de zaak te seponeren.

In geval van aanwijzingen dat de aanvrager verkeert in kringen waarbinnen (dreiging met) geweld niet wordt geschuwd, dan wel indicaties die wijzen in de richting van betrokkenheid van aanvrager bij enige vorm van afpersing, drugshandel of andere zware (georganiseerde) criminaliteit dan wel het verkeren door hem in (zware) criminele kringen, kan er eveneens aanleiding zijn aan te nemen dat de betrokkene onvoldoende betrouwbaar is om voor een beveiligingsorganisatie of een recherchebureau werkzaamheden te verrichten. In het geval er een vermoeden bestaat dat de betrokkene verkeert in criminele kringen dient dit vermoeden recent en objectief bepaalbaar te zijn op grond van de onderliggende politiegegevens. Daarbij moet worden bedacht dat betrokkene zoveel mogelijk de gelegenheid moet krijgen zich te verweren tegen de tegen hem bestaande bedenkingen.

Wanneer de informatie (van bijvoorbeeld van de Criminele Inlichtingen Eenheid) niet mag worden prijsgegeven zijn de desbetreffende gegevens dus niet bruikbaar in een bestuursrechtelijke procedure. Vastlegging in een rapport of proces-verbaal is noodzakelijk maar ter bescherming van de identiteit van de informant kan worden volstaan met het beknopt vermelden van de gegevens waarmee de aanvrager in verband wordt gebracht en wat de betrouwbaarheid is van deze informatie. In het kader van een eventuele beroepsprocedure kan de rechtbank zo nodig vertrouwelijk kennis nemen van de onderliggende informatie om zich zodoende een oordeel te kunnen vormen over de juistheid van het bestreden besluit.1

De periode die in acht moet worden genomen bij toepassing van het bepaalde onder c is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. De periode kan echter – behoudens uitzonderlijke gevallen – nooit langer zijn dan de 8 jaar als hiervoor genoemd.
Hardheidsclausule:
Samenvatting
De korpschef, de Commandant van de Koninklijke Marechaussee, of de Minister van Veiligheid en Justitie in het geval van een leidinggevende of een organisatie of recherchebureau zonder vestiging in Nederland, kan van het hiervoor onder ad. a en ad. b bepaalde afwijken indien, gelet op de aard van het strafbare feit, de omstandigheden waaronder het feit is gepleegd, de geringe kans op recidive en recente persoonlijke ontwikkelingen, toepassing daarvan een voor betrokkene onevenredig nadeel zou meebrengen ten opzichte van het daarmee te dienen belang.
Als je het droog leest zou je zeggen dat je 4 jaar moet wachten, echter zou je via de bocenstaande clausule toch weer wel kunnen slagen in je verzoek. Er is dus niet te zeggen of het wel of geen slagen zal hebben.

Puur mijn gevoel zou ik zeggen dat je pech hebt, maar nooit geschoten is altijd mis!

Bron: http://wetten.overheid.nl/BWBR0035004/2015-08-17

Qoenn
Lid
Lid
Berichten: 98
Lid geworden op: 29 mar 2013, 09:58
Aspirant
Contacteer:

Re: Educatieve maatregel en werken bij securitas op kantoor

Bericht door Qoenn » 17 feb 2018, 15:10

Ik denk dat je voor het antwoord op die vraag het beste contact op kunt nemen met de betreffende afdeling van Securitas.

En als je er dermate over twijfelt is mijn advies eerlijk zijn, ook al wordt er niet om gevraagd. Mocht later blijken dat je iets hebt verzwegen dan wordt je dat des te zwaarder aangerekend.

Daarnaast, je solliciteert bij een beveiligingsbedrijf waarbij, net als bij de politie, eerlijkheid, betrouwbaarheid en integriteit hoog in het vaandel staan. Tegen mij is altijd gezegd: Twijfel je over iets dat wel of niet door de beugel kan/in de krant kan? Meldt dat dan gewoon eerlijk, want 'een beetje' integer zijn bestaat niet.

Stefanvv
Lid
Lid
Berichten: 103
Lid geworden op: 20 nov 2017, 21:33
Aspirant
Roepnaam: Stefan
Locatie: Amsterdam
Geslacht:
Contacteer:

Re: Educatieve maatregel en werken bij securitas op kantoor

Bericht door Stefanvv » 17 feb 2018, 16:56

Ik denk toch eerder bijzondere wetten. Gezien deze het onderzoek doen.

Gebruikersavatar
Mir81
Toplid
Toplid
Berichten: 360
Lid geworden op: 11 aug 2017, 16:10
Aspirant
Geslacht:
Leeftijd: 39
Contacteer:

Re: Educatieve maatregel en werken bij securitas op kantoor

Bericht door Mir81 » 17 feb 2018, 21:42

Ze moeten het in elk geval weten. En dan beter via uzelf dan op andere wijze.
Het is lastig om te zeggen wat ze zullen beslissen. Het is nog geen jaar geleden, dus in dat opzicht vrij recent. Daarnaast zal het wellicht ook nog afhangen van de feiten/omstandigheden. Was het de eerste keer? Hoe hoog was het bloedalcoholgehalte?

In elk geval succes!

Pim
OnTroerend goed
OnTroerend goed
Berichten: 3720
Lid geworden op: 27 sep 2008, 18:24
Agent
Roepnaam: Pim
Geslacht:
Leeftijd: 52
Contacteer:

Re: Educatieve maatregel en werken bij securitas op kantoor

Bericht door Pim » 17 feb 2018, 23:43

Je hoeft helemaal niets te melden.

Principe van een VOG is juist dat het derden niets aan gaat.
Je werkgever verlangt een VOG.
Jij vraagt er een aan.
Jij krijg er een of niet.
Heb je de VOG dan verstrek je die aan je werkgever en er is niets aan de hand.
Verstrek je deze niet binnen de daarvoor gestelde termijn dan wordt je sollicitatie afgebroken.

Het is wel on-integer als er gevraagd is of wordt of je ooit met justitie of politie in aanraking bent geweest en je ontkent dat terwijl het niet zo is.

Maar over een VOG hoef je vooraf niet te biecht te gaan bij je werkgever.
Als je enige gereedschap een hamer is, ziet elk probleem eruit als een spijker.

Stefanvv
Lid
Lid
Berichten: 103
Lid geworden op: 20 nov 2017, 21:33
Aspirant
Roepnaam: Stefan
Locatie: Amsterdam
Geslacht:
Contacteer:

Re: Educatieve maatregel en werken bij securitas op kantoor

Bericht door Stefanvv » 17 feb 2018, 23:56

Pim schreef:
17 feb 2018, 23:43
Je hoeft helemaal niets te melden.

Principe van een VOG is juist dat het derden niets aan gaat.
Je werkgever verlangt een VOG.
Jij vraagt er een aan.
Jij krijg er een of niet.
Heb je de VOG dan verstrek je die aan je werkgever en er is niets aan de hand.
Verstrek je deze niet binnen de daarvoor gestelde termijn dan wordt je sollicitatie afgebroken.

Het is wel on-integer als er gevraagd is of wordt of je ooit met justitie of politie in aanraking bent geweest en je ontkent dat terwijl het niet zo is.

Maar over een VOG hoef je vooraf niet te biecht te gaan bij je werkgever.
Een beveiligerspas werkt niet met een VOG maar met een aanvraag via bijzondere wetten.

Gebruikersavatar
DiNozzo
OnTroerend goed
OnTroerend goed
Berichten: 3310
Lid geworden op: 27 jun 2005, 17:05
Agent
Geslacht:
Leeftijd: 32
Contacteer:

Re: Educatieve maatregel en werken bij securitas op kantoor

Bericht door DiNozzo » 17 feb 2018, 23:59

Klopt, Bijzondere Wetten verleent wel toestemming of geen toestemming namens de korpschef. De reden om wel of geen toestemming te verlenen worden nooit verstrekt.
"He who fights with monsters might take care lest he thereby become a monster. And if you gaze for long into an abyss, the abyss gazes also into you.”
- Friedrich Nietzsche.

el chiko
Lid
Lid
Berichten: 82
Lid geworden op: 22 dec 2006, 13:40
Roepnaam: Jos
Locatie: Drunen
Geslacht:
Leeftijd: 60
Contacteer:

Re: Educatieve maatregel en werken bij securitas op kantoor

Bericht door el chiko » 18 feb 2018, 08:29

eigenlijk vraagje:
EMG wordt opgelegd door CBR toch? dat staat los van strafvervolging. Wordt dat wel opgeslagen in het politie register? U draagt voor bij CBR, vanwege er is behoorlijk geen gebruik gemaakt van eigen intelligentie bij het rijden met alcohol, en de strafverwerking gebeurd door de officier van justitie.

of ben ik helemaal fout met deze gedachte?
Als een schaap over dam, hek kapot

Gebruikersavatar
zijlvaart67
Moderator
Moderator
Berichten: 13187
Lid geworden op: 31 jul 2003, 20:18
Agent
Roepnaam: העזה
Geslacht:
Leeftijd: 53
Contacteer:

Re: Educatieve maatregel en werken bij securitas op kantoor

Bericht door zijlvaart67 » 18 feb 2018, 08:43

Het CBR krijgt z'n info in 99% van de gevallen van de politie, daardoor is de voorgeschiedenis/aanleiding ook bekend bij de politie..

Officieel is het echter strikt gescheiden en wordt de politie niet geïnformeerd door het cbr.. maar de politie kan 't vaak wel raden aan de hand van iemands strafblad..

'Het zijn diegenen die niets doen die willen dat alles volgens de regels gebeurt...'


Gebruikersavatar
therich
Infopolitie Gast

Re: Educatieve maatregel en werken bij securitas op kantoor

Bericht door therich » 18 feb 2018, 10:05

Eerste keer met promillage 1,001. Ik heb ook geen boete gekregen maar alleen de educatieve maatregel. Wat vreemd is volgens mij maar wel gunstig gezien de tekst die spreekt over o.a. een 'boete' voor een misdrijf.

Pim
OnTroerend goed
OnTroerend goed
Berichten: 3720
Lid geworden op: 27 sep 2008, 18:24
Agent
Roepnaam: Pim
Geslacht:
Leeftijd: 52
Contacteer:

Re: Educatieve maatregel en werken bij securitas op kantoor

Bericht door Pim » 18 feb 2018, 10:34

Stefanvv schreef:
17 feb 2018, 23:56
Een beveiligerspas werkt niet met een VOG maar met een aanvraag via bijzondere wetten.
Ik ben al lang uit die branche maar kan het niet zo zijn dat voor kantoorpersoneel (lees: administratief personeel) een VOG verlangt wordt?

Of krijgen die allemaal een beveiligingspas?
Als je enige gereedschap een hamer is, ziet elk probleem eruit als een spijker.

Gebruikersavatar
DiNozzo
OnTroerend goed
OnTroerend goed
Berichten: 3310
Lid geworden op: 27 jun 2005, 17:05
Agent
Geslacht:
Leeftijd: 32
Contacteer:

Re: Educatieve maatregel en werken bij securitas op kantoor

Bericht door DiNozzo » 18 feb 2018, 11:41

Pim schreef:
18 feb 2018, 10:34
Stefanvv schreef:
17 feb 2018, 23:56
Een beveiligerspas werkt niet met een VOG maar met een aanvraag via bijzondere wetten.
Ik ben al lang uit die branche maar kan het niet zo zijn dat voor kantoorpersoneel (lees: administratief personeel) een VOG verlangt wordt?

Of krijgen die allemaal een beveiligingspas?
Voor elke medewerker moet toestemming verkregen worden, ook zij die niet zelf beveiligen. Artikel 7 lid 2 WPBRB.
therich schreef:
18 feb 2018, 10:05
Eerste keer met promillage 1,001. Ik heb ook geen boete gekregen maar alleen de educatieve maatregel. Wat vreemd is volgens mij maar wel gunstig gezien de tekst die spreekt over o.a. een 'boete' voor een misdrijf.
Weet u zeker dat u geen boete heeft gekregen, of is die nog niet gekomen...? Het lijkt mij stug dat er geen proces-verbaal is opgemaakt.
"He who fights with monsters might take care lest he thereby become a monster. And if you gaze for long into an abyss, the abyss gazes also into you.”
- Friedrich Nietzsche.

Gebruikersavatar
therich
Infopolitie Gast

Re: Educatieve maatregel en werken bij securitas op kantoor

Bericht door therich » 18 feb 2018, 13:13

Een boete heb ik zeker niet gehad. Wel cursuskosten en opleggingskosten via het CBR. Zouden die laatste de boete dan behelzen? Ik moet die cursus overigens nog doen wat ben em nog aan het afbetalen.

Nogmaals zou ik er echt van op kijken, terwijl ik het rijden onder invloed zeker niet wil bagatelliseren, als men mij op basis van deze misstap alleen -de eerste ook in 46 jaar met bovendien 12 jaar dienen bij Korps Mariniers en 16 jaar (bewapende) beveiliging bij de VN als leidinggevende- als niet voldoende betrouwbaar zou bestempelen voor deze functie.

En waardoor ik dus ook mijn vak niet meer zou kunnen uitvoeren en mijn broodwinning verlies!

Gebruikersavatar
DiNozzo
OnTroerend goed
OnTroerend goed
Berichten: 3310
Lid geworden op: 27 jun 2005, 17:05
Agent
Geslacht:
Leeftijd: 32
Contacteer:

Re: Educatieve maatregel en werken bij securitas op kantoor

Bericht door DiNozzo » 19 feb 2018, 14:23

Vergis u niet dat het rijden onder invloed wel een misdrijf is en dat daar dus zwaarder aan getild wordt als aan een overtreding.

De opleggingskosten omhelst geen boete maar bij een promillage van 1 wordt een proces-verbaal opgemaakt en en melding naar het CBR gedaan. Dan gaan er twee sporen lopen. Het strafrechtelijk deel, waarbij u door het OM een strafbeschikking kan krijgen of voor de rechter wordt gedaagd, en een civiel gedeelte waarbij het CBR een aantal eisen aan u gaat stellen om uw rijbewijs te behouden.

De strafbeschikking voor de eerste maal rijden onder invloed van om en nabij de 420 en 450 UG/L is tussen de 420 en 550 euro. Deze krijgt u niet van de politie mee maar wordt gewoon thuis gestuurd via de post.

Verder durf ik er geen zinnig woord over te zeggen. Ik zou hopen dat men de hardheidsclausule hanteert.
"He who fights with monsters might take care lest he thereby become a monster. And if you gaze for long into an abyss, the abyss gazes also into you.”
- Friedrich Nietzsche.

Gesloten

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 11 gasten