Gebonden aan amtbseed?

In dit forum staan de afgesloten onderwerpen uit Stel uw vraag als Gast.

Moderator: Moderatorteam

Gesloten
Gebruikersavatar
JohanV
Infopolitie Gast

Gebonden aan amtbseed?

Bericht door JohanV »

Ik heb bij de politie gewerkt en heb natuurlijk toen de ambtseed afgelegd. Ik ben inmiddels bijna 30 jaar weg bij de politie en mijn vraag is in hoeverre ik nog gebonden ben aan die eed. Ik snap dat ik nog steeds geen NAW gegevens van verdachten uit die tijd bekend mag maken, maar mag ik wel een boek schrijven over wat ik in die tijd aan zaken heb gedraaid? Zo niet, dan graag een verwijzing naar het artikel waar dat verbod is opgenomen.

Bij voorbaat dank.

Pim
OnTroerend goed
OnTroerend goed
Agent
Berichten: 3949
Lid sinds: 27-09-2008
Roepnaam: Pim
Geslacht:
Leeftijd: 52
Contact:

Re: Gebonden aan amtbseed?

Bericht door Pim »

Je ambtseed is iets met eerlijkheid en de waarheid.

Je hebt een geheimhoudingsplicht en die stopt niet na beëindiging van het dienstverband.
Dat neemt niet weg dat je, mits geanonimiseerd, je belevenissen wel op papier kunt zetten.
Er zijn vele voorbeelden van in de vorm van columns, boeken, vlogs, etc.
‘Als een rommelig bureau een rommelig hoofd weerspiegelt, wat te denken van een leeg bureau?’ Getekend: A. Einstein

Gebruikersavatar
Frans
Beheerder
Beheerder
Berichten: 14855
Lid sinds: 21-05-2003
Geslacht:
Leeftijd: 53
Contact:

Re: Gebonden aan amtbseed?

Bericht door Frans »

Pim schreef: 09 jun 2017, 00:53 Je ambtseed is iets met eerlijkheid en de waarheid.

Je hebt een geheimhoudingsplicht en die stopt niet na beëindiging van het dienstverband.
Dat neemt niet weg dat je, mits geanonimiseerd, je belevenissen wel op papier kunt zetten.
Er zijn vele voorbeelden van in de vorm van columns, boeken, vlogs, etc.
Nou, daar zit wel een kanttekening aan...

WvSr

Wetstekst

Artikel 272
  1. Hij die enig geheim waarvan hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat hij uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift dan wel van vroeger ambt of beroep verplicht is het te bewaren, opzettelijk schendt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de vierde categorie.
  2. Indien dit misdrijf tegen een bepaald persoon gepleegd is, wordt het slechts vervolgd op diens klacht.
Frans
Beheerder
frans@infopolitie.nl

Pim
OnTroerend goed
OnTroerend goed
Agent
Berichten: 3949
Lid sinds: 27-09-2008
Roepnaam: Pim
Geslacht:
Leeftijd: 52
Contact:

Re: Gebonden aan amtbseed?

Bericht door Pim »

Pim schreef: 09 jun 2017, 00:53 Je ambtseed is iets met eerlijkheid en de waarheid.

Je hebt een geheimhoudingsplicht en die stopt niet na beëindiging van het dienstverband.
Dat neemt niet weg dat je, mits geanonimiseerd, je belevenissen wel op papier kunt zetten.
Er zijn vele voorbeelden van in de vorm van columns, boeken, vlogs, etc.
Zei ik wat anders? De geheimhouding stopt niet na einde dienstverband.
Maar om nu te zeggen dat je niet mag vertellen over juffrouw Jannie (naam gefingeerd) van driehoog achter die met haar hoofd in de wasmachine zat.
Valt dat onder "enig geheim"?
‘Als een rommelig bureau een rommelig hoofd weerspiegelt, wat te denken van een leeg bureau?’ Getekend: A. Einstein

vraagteken
Stamgast
Stamgast
Agent
Berichten: 983
Lid sinds: 01-01-2013
Roepnaam: Dennis
Geslacht:
Leeftijd: 34
Contact:

Re: Gebonden aan amtbseed?

Bericht door vraagteken »

Dat zeker niet, maar dat er in 'jouw tijd' een minister was die persoonlijk de vervolging van verdachte Y (gefingeerd) heeft voorkomen, is misschien wel anders? Grijs gebied.
Hoofdbaan: Digitaal rechercheur
Bijbaan: Politievrijwilliger

Pim
OnTroerend goed
OnTroerend goed
Agent
Berichten: 3949
Lid sinds: 27-09-2008
Roepnaam: Pim
Geslacht:
Leeftijd: 52
Contact:

Re: Gebonden aan amtbseed?

Bericht door Pim »

:?:
‘Als een rommelig bureau een rommelig hoofd weerspiegelt, wat te denken van een leeg bureau?’ Getekend: A. Einstein

Gebruikersavatar
JohanV
Infopolitie Gast

Re: Gebonden aan amtbseed?

Bericht door JohanV »

vraagteken schreef: 09 jun 2017, 11:12 Dat zeker niet, maar dat er in 'jouw tijd' een minister was die persoonlijk de vervolging van verdachte Y (gefingeerd) heeft voorkomen, is misschien wel anders? Grijs gebied.
In jouw voorbeeld is die zin te herleiden naar een persoon, namelijk de minister. Maar als je schrijft "van hoger hand werd besloten geen vervolging in te stellen". Dat is niet te herleiden naar een persoon en dat zou dan wel mogen?

Gebruikersavatar
Frans
Beheerder
Beheerder
Berichten: 14855
Lid sinds: 21-05-2003
Geslacht:
Leeftijd: 53
Contact:

Re: Gebonden aan amtbseed?

Bericht door Frans »

Pim schreef: 09 jun 2017, 10:57
Pim schreef: 09 jun 2017, 00:53 Je ambtseed is iets met eerlijkheid en de waarheid.

Je hebt een geheimhoudingsplicht en die stopt niet na beëindiging van het dienstverband.
Dat neemt niet weg dat je, mits geanonimiseerd, je belevenissen wel op papier kunt zetten.
Er zijn vele voorbeelden van in de vorm van columns, boeken, vlogs, etc.
Zei ik wat anders? De geheimhouding stopt niet na einde dienstverband.
Maar om nu te zeggen dat je niet mag vertellen over juffrouw Jannie (naam gefingeerd) van driehoog achter die met haar hoofd in de wasmachine zat.
Valt dat onder "enig geheim"?

Dat weet ik niet Pim. Gast Johan zal geen boek van 400 blz volschrijven over het feit dattie met zijn collega dinsdagnachten lang om 3 uur aan de zuiderplas een peuk heeft staan roken omdat dat nu NET het moment was dat er geen meldingen waren.

Wat WEL, dat weet ik niet maar het simpele feit dat hij er een boek over KAN schrijven maakt dat het noemenswaardig is. Of het valt onder

Wetstekst

Hij die enig geheim waarvan hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat hij uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift dan wel van vroeger ambt of beroep verplicht is het te bewaren, opzettelijk schendt,
Dat weet ie alleen zelf... maar mocht achteraf blijken dat... weet ik veel, crimineel Jansen zich herkent in het boek en hij doet aangifte, dan is auteur Johan alsnog het haasje om dit artikel en DAT was de vraag toch?
Frans
Beheerder
frans@infopolitie.nl

Pim
OnTroerend goed
OnTroerend goed
Agent
Berichten: 3949
Lid sinds: 27-09-2008
Roepnaam: Pim
Geslacht:
Leeftijd: 52
Contact:

Re: Gebonden aan amtbseed?

Bericht door Pim »

Ik zie/zag een scheiding tussen ambtsgeheimen...
-zoals kenteken x hoort bij persoon y
-op adres x woont persoon y
-persoon x heeft gezeten voor a,b en c.

...en geanonimiseerd proza zoals: "ik kreeg ooit eens een melding en trof daar de bewoner met handboeien aan de stijlen van het bed". :shock: :lol:

Dat is dus niet? Ik vraag me af hoe collega's dan boeken kunnen schrijven, vlogs volplempen etc. over hun 'belevenissen'.
‘Als een rommelig bureau een rommelig hoofd weerspiegelt, wat te denken van een leeg bureau?’ Getekend: A. Einstein

Gebruikersavatar
MarcH
Deskundige
Deskundige
Jurist/Advocaat
Vademecum
Berichten: 1912
Lid sinds: 13-12-2004
Roepnaam: Marc
Geslacht:
Contact:

Re: Gebonden aan amtbseed?

Bericht door MarcH »

De ambtseed is eigenlijk niet zo van belang. Het gaat vooral om de wettelijke geheimhoudingsplicht, zeker ook omdat die ruimer is dan het "toevertrouwen" in de zin van de ambtseed. De wettelijke geheimhoudingsplicht is geregeld in:
Artikel 125a lid 3 Ambtenarenwet:

Wetstekst

De ambtenaar is verplicht tot geheimhouding van hetgeen hem in verband met zijn functie ter kennis is gekomen, voor zover die verplichting uit de aard der zaak volgt.
Artikel 7 Wet politiegegevens

Wetstekst

1. De ambtenaar van politie of de persoon aan wie politiegegevens ter beschikking zijn gesteld is verplicht tot geheimhouding daarvan behoudens voor zover een bij of krachtens de wet gegeven voorschrift tot verstrekking verplicht, de bepalingen van paragraaf 3 verstrekking toelaten of de politietaak in bijzondere gevallen tot verstrekking noodzaakt.
2. De persoon aan wie politiegegevens zijn verstrekt is verplicht tot geheimhouding daarvan behoudens voor zover een bij of krachtens de wet gegeven voorschrift tot verstrekking verplicht of zijn taak daartoe noodzaakt.
3. Artikel 272, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht is niet van toepassing.
Het schenden van deze bepalingen is strafbaar op grond van art. 272 Sr, ook wanneer men geen ambtenaar meer is.

Met name als het gaat om zaken die je gezien/meegemaakt hebt, denk ik dat als je die informatie deelt goed te betogen valt dat er geen sprake is van een ambtsgeheim. Dat wordt snel anders wanneer het bijvoorbeeld gaat om de inhoud van gesprekken, de inhoud van stukken die je hebt gelezen en informatie die je tot je krijgt.

Art. 272 Sr wordt overigens sneller overtreden dan menigeen denkt. In 2011 heeft het Hof Arnhem bijvoorbeeld een politieambtenaar veroordeeld wegens overtreding van art. 272 Sr (maar geen straf opgelegd). Deze politieambtenaar had kort samengevat tijdens een telefoongesprek met een ander (ook politieambtenaar) gesproken over een persoon die hij in de hoedanigheid van politiefunctionaris als verdachte had gehoord of gesproken. De Hoge Raad liet het arrest van het hof in stand zonder motivering, dus we moeten het doen met de conclusie van de AG. Daarin staat onder meer het volgende:
3.1 Het tweede middel komt op tegen de verwerping van het verweer dat er geen sprake is geweest van een ambtsgeheim, althans opzet op de schending van een ambtsgeheim heeft ontbroken.

3.2 Dienaangaande heeft het Hof overwogen:
“In dat telefoongesprek heeft verdachte met [getuige 1] gesproken over een persoon die hij, verdachte, als verdachte had gehoord en gesproken. Verdachte heeft deze informatie verkregen door zijn werk als politieambtenaar. Deze informatie moet daarom worden aangemerkt als een ambtsgeheim. Een ambtsgeheim mag alleen in het belang van de dienst worden verstrekt aan anderen. Er was naar het oordeel van het hof geen enkel dienstbelang bij de verstrekking van deze informatie aan [getuige 1]. De stelling van de raadsman dat het voor verdachte op het moment van het telefoongesprekgesprek duidelijk was dat [getuige 1] bij of voor de politie werkte is in dit verband, nog afgezien van het feit dat [getuige 1] daarover in zijn verklaring bij de raadsheer-commissaris volstrekt anders verklaart, irrelevant. Het is immers ook niet toegestaan dat politiemedewerkers onderling zonder noodzaak ambtsgeheimen met elkaar delen. Hiervan moet een ervaren politieambtenaar als verdachte zich ook bewust zijn geweest. Het kan niet anders dan dat verdachte door met [getuige 1] te spreken over een door hem, verdachte, aangehouden persoon op zijn minst voorwaardelijk opzet heeft gehad op schending van zijn geheimhoudingsplicht. Anders dan de raadsman is het hof van oordeel dat er sprake is van een opzettelijke schending van een ambtsgeheim als bedoeld in artikel 272 van het Wetboek van Strafrecht”
(...)
3.5 (...) [Ik] beperk [me] tot de wettelijke basis van de voor opsporingsambtenaren geldende geheimhoudingsplicht. Die was ten tijde van het bewezenverklaarde handelen te vinden in:
- art. 125a, derde lid, Ambtenarenwet, luidende:
“De ambtenaar is verplicht tot geheimhouding van hetgeen hem in verband met zijn functie ter kennis is gekomen, voor zover de verplichting uit de aard der zaak volgt.”
- art. 30 Wet politieregisters luidende (tot 1 januari 2008, toen zij werd vervangen door de Wet op de politiegegevens):
“(1.) Een ieder die krachtens deze wet de beschikking krijgt over gegevens met betrekking tot een derde, is verplicht tot geheimhouding daarvan, behoudens voor zover een bij of krachtens deze wet gegeven voorschrift mededelingen toelaat, dan wel de uitvoering van de taak met het oog waarop de gegevens zijn verstrekt tot het ter kennis brengen daarvan noodzaakt.
(2.) Artikel 272, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht is niet van toepassing.”
3.6 In het licht van deze wettelijke bepalingen kan niet worden gezegd dat de door het middel bestreden beslissing van een onjuiste rechtsopvatting getuigt. In zoverre faalt het middel.
3.7 Wat het (ontbreken van) opzet op de schending van de geheimhoudingsplicht betreft, wijs ik op het volgende.
( i) In de aanvulling op het arrest als bedoeld in art. 365a, tweede lid, Sv is een transcript opgenomen van het telefoongesprek dat de verdachte met de in de bewezenverklaring genoemde [getuige 1] heeft gevoerd. Ter vermijding van spraakverwarring over de verdachte in deze zaak en degene die hij in het telefoongesprek als verdachte aanduidt, noem ik de laatste nu maar even X. Blijkens het transcript is de verdachte door [getuige 1] gebeld, maar is hij op eigen initiatief gaan spreken over X, met vermelding van diens naam, die hij die dag ‘had zitten’. De verdachte geeft zijn impressie van dat gesprek met X naar aanleiding van een tegen X gedane aangifte wegens beroving van – te begrijpen valt – een prostituee. Hetgeen de verdachte in dit telefoongesprek meedeelde wekt de stellige indruk dat hij X die dag als verdachte had verhoord, en hij voegde daar nog enkele observaties aan toe over de agressieve uitstraling van X en diens verslaving.
(ii) Bij de gebezigde bewijsmiddelen behoren verder verklaringen van de verdachte waarin hij achtereenvolgens opmerkte
(bewijsmiddel 1)
“Het klopt dat ik het telefoongesprek op 18 september 2007 met [getuige 1] heb gevoerd. Ten tijde van het telefoongesprek had [getuige 1] niets met het onderzoek naar die persoon te maken.”
en
(bewijsmiddel 2)
“[getuige 1] is een vriend van mij en ik zie hem ook zo. [getuige 1] is in mijn ogen geen politieman. U vertelt mij dat jullie een tapgesprek hebben waarin ik met [getuige 1] praat over een verdachte die ik die dag in een zaak gehoord heb. Ik vind dat dat niet kan. De man waarover ik met hem gesproken heb, kent [getuige 1] uit het verleden. Er is geen belang dat ik daar met hem over gesproken heb. U laat mij het tapgesprek met [getuige 1] horen. Ik weet niet waarom ik hem dit vertel, hij kan niets met die informatie. Ik kwalificeer dit wel als vertrouwelijke informatie die ik beroepshalve heb en met hem deel.”
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraa ... :2013:1129
Be yourself, no matter what they say ...

Gebruikersavatar
JohanV
Infopolitie Gast

Re: Gebonden aan amtbseed?

Bericht door JohanV »

MarcH schreef: 09 jun 2017, 20:25 Art. 272 Sr wordt overigens sneller overtreden dan menigeen denkt. In 2011 heeft het Hof Arnhem bijvoorbeeld een politieambtenaar veroordeeld wegens overtreding van art. 272 Sr (maar geen straf opgelegd). Deze politieambtenaar had kort samengevat tijdens een telefoongesprek met een ander (ook politieambtenaar) gesproken over een persoon die hij in de hoedanigheid van politiefunctionaris als verdachte had gehoord of gesproken. De Hoge Raad liet het arrest van het hof in stand zonder motivering, dus we moeten het doen met de conclusie van de AG.
Bedankt voor het plaatsen van die uitspraak, die ga ik nog goed bestuderen maar mijn eerste indruk is dat dit wel een heel vreemd verhaal is. Als ik, als rechercheur, een verdacht verhoord heb mag ik daarover niet in overleg treden met mijn meerdere of andere leden van het rechercheteam? Dat het onderhavige gesprek via de telefoon verlipt lijkt me niet relevant. Als het inderdaad juist is dan heb ik in mijn tijd als rechercheur de wet duizenden keren overtreden. Zou bizar zijn.


Opmerking van Frans

quote op de juiste plaats toegevoegd tbv leesbaarheid

Jager
Lid
Lid
Agent
Berichten: 119
Lid sinds: 29-01-2017
Locatie: Rotterdam
Geslacht:
Leeftijd: 30
Contact:

Re: Gebonden aan amtbseed?

Bericht door Jager »

Ik mag hopen dat de 272 sr tekst iets genuanceerder ligt, bijv. het bespreken van verdachte onder privé omstandigheden o.i.d.
Ik doe overigens ook bloggen over het werk, ben benieuwd naar je belevenissen. Neem gerust contact met mij op.
Gr. Jager

Gebruikersavatar
MarcH
Deskundige
Deskundige
Jurist/Advocaat
Vademecum
Berichten: 1912
Lid sinds: 13-12-2004
Roepnaam: Marc
Geslacht:
Contact:

Re: Gebonden aan amtbseed?

Bericht door MarcH »

JohanV schreef: 10 jun 2017, 00:02 Als ik, als rechercheur, een verdacht verhoord heb mag ik daarover niet in overleg treden met mijn meerdere of andere leden van het rechercheteam?
Dat mag wel. De kern zit in deze zin: "Een ambtsgeheim mag alleen in het belang van de dienst worden verstrekt aan anderen."
Be yourself, no matter what they say ...

Gebruikersavatar
Viper001
Gewaardeerd lid
Gewaardeerd lid
KMAR
Berichten: 252
Lid sinds: 05-08-2014
Geslacht:
Leeftijd: 30
Contact:

Re: Gebonden aan amtbseed?

Bericht door Viper001 »

Of na het schrijven van je boek deze eerst voorleggen bij de afdeling persvoorlichting/communicatie om te checken of alles wel naar buiten gebracht kan/mag worden wat erin staat.
"Kennis is macht, karakter is meer"[/b]

slvk
Lid
Lid
Berichten: 108
Lid sinds: 19-10-2014
Contact:

Re: Gebonden aan amtbseed?

Bericht door slvk »

Frans schreef: 09 jun 2017, 15:54
Pim schreef: 09 jun 2017, 10:57
Pim schreef: 09 jun 2017, 00:53 Je ambtseed is iets met eerlijkheid en de waarheid.

Je hebt een geheimhoudingsplicht en die stopt niet na beëindiging van het dienstverband.
Dat neemt niet weg dat je, mits geanonimiseerd, je belevenissen wel op papier kunt zetten.
Er zijn vele voorbeelden van in de vorm van columns, boeken, vlogs, etc.
Zei ik wat anders? De geheimhouding stopt niet na einde dienstverband.
Maar om nu te zeggen dat je niet mag vertellen over juffrouw Jannie (naam gefingeerd) van driehoog achter die met haar hoofd in de wasmachine zat.
Valt dat onder "enig geheim"?

Dat weet ik niet Pim. Gast Johan zal geen boek van 400 blz volschrijven over het feit dattie met zijn collega dinsdagnachten lang om 3 uur aan de zuiderplas een peuk heeft staan roken omdat dat nu NET het moment was dat er geen meldingen waren.

Wat WEL, dat weet ik niet maar het simpele feit dat hij er een boek over KAN schrijven maakt dat het noemenswaardig is. Of het valt onder

Wetstekst

Hij die enig geheim waarvan hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat hij uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift dan wel van vroeger ambt of beroep verplicht is het te bewaren, opzettelijk schendt,
Dat weet ie alleen zelf... maar mocht achteraf blijken dat... weet ik veel, crimineel Jansen zich herkent in het boek en hij doet aangifte, dan is auteur Johan alsnog het haasje om dit artikel en DAT was de vraag toch?
Hoe rijm je dat met bijvoorbeeld de blogs van Piet Kats ( http://politieverhalen.blogspot.nl/ )? Ik denk dat er genoeg criminelen zijn in die verhalen die zichzelf onmiddellijk herkennen.

Gesloten