Pagina 1 van 2

hypothetische vraag IVM het laden van een aanhanger

Geplaatst: 22 feb 2021, 02:12
door stefffff02
Hoi,
ik heb een vraag ivm de wettelijke kant van mijn "denkbeeldige opstelling"

Ik weet namelijk dat een auto + aanhanger maximaal 18 meter mag zijn
In mijn voorbeeld is de auto 6 meter lang en de aanhanger 12 meter.

in mijn opstelling wil ik auto's gaan vervoeren, maar aangezien de aanhanger maar 10,5 meter bruikbaar laatruimte heeft heb ik dus een "creatieve oplossing in gedachte" maar ik twijfel dus over de legaliteit.

De wet zegt namelijk dat ondeelbare lading 3 meter achter de aanhanger mag uitsteken.
dus ik had gedacht om een speciaal platform te maken, dit platform telt dan volgens de wet als ondeelbare lading en mag 3 meter uitsteken.

Op dit platform plaats ik vervolgens de wagens .

hieronder heb ik een teken opstelling gemaakt.


Dit is dus de aanhanger, welke 12 meter lang is / en welke een bruikbare lengte heeft van 10,5 meter.
Afbeelding

Als ik nu mijn zelfgemaakt platform van 13,5 meter lang op deze aanhanger leg steekt deze dus 3 meter uit en heb ik in principe een bruikbare lengte van 13, 5 meter.
Afbeelding
Afbeelding

Mag ik zoals hieronder 3 wagens op de "ondeelbare lading (plateau)" plaatsen ?
Afbeelding

Graag een antwoord,
MVG
Stef

Re: hypothetische vraag IVM het laden van een aanhanger

Geplaatst: 22 feb 2021, 05:53
door taxikemperman
Nog afgezien van het feit dat je het zwaartepunt totaal veranderd, wordt je aanhanger ook te lang.
De lading mag uitsteken, maar jij maakt de aanhanger langer en dat mag dus niet

Re: hypothetische vraag IVM het laden van een aanhanger

Geplaatst: 22 feb 2021, 07:18
door stefffff02
Maar als dit een verplaatsbaar platform is telt dit toch als vracht en niet als onderdeel van de aanhanger ?

Re: hypothetische vraag IVM het laden van een aanhanger

Geplaatst: 22 feb 2021, 09:55
door zijlvaart67
Het eerste artikel dat me te binnen schiet is deze, want je gaat je aanhanger nu 'construeren' voor het vervoer van voertuigen:

Wetstekst

5.18.13
2
In afwijking van artikel 5.18.12, mag de lengte van een samenstel van bedrijfsauto en aanhangwagen, niet zijnde een oplegger, met inbegrip van de lading, dat is ingericht voor het vervoer van voertuigen, meer bedragen dan ingevolge artikel 5.18.12 is toegestaan, doch niet meer dan 20,75 m, waarbij:
a. de lading niet meer dan 2,00 m achter de aanhangwagen en niet meer dan 5,00 m achter het hart van de achterste as van de aanhangwagen mag uitsteken;

Ik ga er eens over nadenken hoe dit überhaupt zit met 'lading' ed, want het blijft hele moeilijke materie..

Re: hypothetische vraag IVM het laden van een aanhanger

Geplaatst: 22 feb 2021, 11:50
door Bart12345
De 3 auto's zijn m.i. een deelbare lading en mogen minder ver overhangen dan de rijplaat.

Re: hypothetische vraag IVM het laden van een aanhanger

Geplaatst: 22 feb 2021, 13:01
door Proost
Ga je dit met een vrachtwagen vervoeren of een personen auto?

Re: hypothetische vraag IVM het laden van een aanhanger

Geplaatst: 22 feb 2021, 17:52
door zijlvaart67
Ik ga maar eens een schot voor de boeg wagen.

De plaat wil wel ik als 'lading' zien:

Wetstekst

lading: alle personen, dieren, goederen, lastdragers, alsmede zonder gebruik van gereedschap van het voertuig los te nemen laad- en losinrichtingen en voertuiguitrustingen, het reservewiel alsmede verwisselbare gedragen uitrustingsstukken daaronder niet begrepen;

Als het niet als een normaal goed wordt gezien, dan maar als een 'lastdrager' oid, maar ik denk dat het eea hier wel onder valt.

Het is ondeelbaar, dus de eisen qua uitsteken liggen anders:

Wetstekst

5.18.13

2°. de uitsteek van de lading achter het hart van de achterste as van bedrijfsauto’s met een toegestane maximummassa van meer dan 3.500 kg en aanhangwagens niet meer dan 0,5 maal de lengte van het voertuig mag bedragen, zoals vermeld in het kentekenregister of na meting is vastgesteld, met een maximum van 5,00 m, (...)
Tot zover zie ik geen problemen als we aannemen dat de achterassen ver genoeg naar achteren staan.

Ik zie wel een heel groot probleem bij de auto's; de auto's voldoen namelijk niet aan de definitie van 'ondeelbare lading':

Wetstekst

ondeelbare lading: lading die ten behoeve van het vervoer over de weg niet in twee of meer ladingen kan worden gesplitst zonder dat zulks overmatige kosten of risico van schade meebrengt;

De drie auto's kan je splitsen in 2+1 voor het transport (geen overmatige kosten of risico van schade) dus daar houdt het op.

Samengevat:
De plaat mag mi wel, maar de 3 auto's erop niet en dat maakt de plaat weer nutteloos..

Overigens bestaan er wel regels voor het laden op een 'laadklep', maar goed; het is een theoretische discussie begrijp ik..

Re: hypothetische vraag IVM het laden van een aanhanger

Geplaatst: 22 feb 2021, 18:37
door Skipperje
Er is nog een artikel dat ik wel toe zou willen passen. In de Regeling voertuigen, artikel 5.18.12, lid 5 staat:

Wetstekst

Ter ondersteuning van de lading mag de laadvloer worden verlengd voor zover daardoor de in de artikelen 5.3.6, eerste lid, onderdeel a, 5.12.6, eerste lid, en 5.18.11, eerste en tweede lid, opgenomen afmetingen niet worden overschreden. Lading mag niet uitsluitend op de laadvloerverlenging rusten.
Als je alleen de plaat vervoert, zie ik geen probleem. Maar als de plaat duidelijk bestemd is voor het vervoeren van lading, en dat blijkt duidelijk uit de wijze van vervoeren, dan kom je op dit artikel. En dan wordt belangrijk of de afmetingen in de artikelen 5.3.6, eerste lid, onderdeel a, 5.12.6, eerste lid, en 5.18.11, eerste en tweede lid niet worden overschreden.
5.3.6, lid 1 gaat over de lengte van het trekkende voertuig, dus dat is geen probleem.
5.12.6, lid 1gaat over de lengte van de aanhangwagen en daar heb je je probleem. Want die is al 12 meter en die ga je verlengen en dat is niet toegestaan.
5.18.11 is alleen lid 2 van toepassing, namelijk dat het samenstel niet langer mag zijn dan 18.75. Je zit nu al op 18 meter, dus ook dat mag niet.

Piet

Re: hypothetische vraag IVM het laden van een aanhanger

Geplaatst: 22 feb 2021, 19:55
door DiNozzo
Aangezien het deelbare lading is mag het nooit meer dan één meter uitsteken, en daar komt bij dat lading niet uitsluitend op de verlenging van de laadvloer mag rusten:

Afbeelding

Wetstekst

Ter ondersteuning van de lading mag de laadvloer worden verlengd, voor zover daardoor de afmetingen, bedoeld in de artikelen 5.7.6, eerste lid, onderdeel a, 5.7a.6, eerste lid, onderdeel a, 5.8.6, eerste lid, onderdeel a, 5.12.6, eerste lid, onderdeel a, 5.14.6, eerste lid, onderdeel a, en 5.18.20, niet worden overschreden. Lading mag niet uitsluitend op de laadvloerverlenging rusten.

Re: hypothetische vraag IVM het laden van een aanhanger

Geplaatst: 23 feb 2021, 00:14
door zijlvaart67
Samengevat:
Er zijn meerdere wetsartikelen die het geen goed idee vinden.. :P :P

Re: hypothetische vraag IVM het laden van een aanhanger

Geplaatst: 23 feb 2021, 01:11
door Bart12345
De autotjes die ts wil vervoeren zijn wel bijzonder schattig. Misschien is er een aanhanger-lading-uitsteek-uitzonderings-vergunning te regelen als hij deze poekjes op de markt wil brengen?

Re: hypothetische vraag IVM het laden van een aanhanger

Geplaatst: 23 feb 2021, 10:17
door Pim
Hij kan ook 2x (of 3x) rijden.

Re: hypothetische vraag IVM het laden van een aanhanger

Geplaatst: 23 feb 2021, 14:34
door Proost
Nu lees ik 'auto' in de openingspost. Ik ga dan even voor het gemak uit van een personenauto. Over lading is hier al voldoende gezegd maar ik wil TS wel even mee geven dat hij zij BE rijbewijs vóór 19 januari 2013 gehaald moet hebben anders heb je hier waarschijnlijk C1E voor nodig. Ik ken de gewichten niet maar het is aannemelijk dat je met de combinatie trekkend voertuig max TTM + grote aanhanger max TTM boven de 4250kg uit komt. Dan geldt voorgenoemde.

Re: hypothetische vraag IVM het laden van een aanhanger

Geplaatst: 23 feb 2021, 20:00
door Skipperje
@Proost ik denk dat je met 4250 je even vergist en 7000 bedoeld. Trekkend voertuig max 3500 en aanhangwagen max 3500. Voor trekker en oplegger is er nog een uitzondering in de gewichten bij een BE, maar ik heb niet het idee dat dat hier van toepassing is.

Piet

Re: hypothetische vraag IVM het laden van een aanhanger

Geplaatst: 23 feb 2021, 20:09
door Proost
Skipperje schreef: 23 feb 2021, 20:00 @Proost ik denk dat je met 4250 je even vergist en 7000 bedoeld.
Dat dacht ik dus ook. Omdat ik het ook niet helder had heb ik de rijbewijzen app even doorlopen om het te controleren. Daaruit komt wel degelijk dat 3500 en 3500 op een C1E uit komt. Of je hebt BE voor 19 januari 2013 gehaald.

Ik zou zeggen, klop m zelf even in.