Pagina 1 van 1

Wanneer mag een agent bekeuren?

Geplaatst: 18 dec 2011, 14:50
door thijeleo
Een agent mag altijd een bekeuring uitdelen, of hij nu in burger is of in uniform.

Er gaan nogal wat hardnekkige verhalen rond over wanneer een agent niet mag bekeuren, zoals:
 1. Als een agent alleen is, mag hij niet bekeuren.
 2. Als een agent zijn pet niet op heeft mag hij niet bekeuren.
 3. Als een agent zijn bonnenboekje niet bij zich heeft mag hij niet bekeuren.
 4. Als het gele afschrift van de bekeuring niet is uitgereikt is de bekeuring niet geldig.
 5. Als er geen filmbeelden zijn is de bekeuring niet geldig.
 6. In zijn vrije tijd mag de politieagent niet bekeuren
En zo zijn er nog meer redenen te bedenken waarom een bekeuring niet door zou gaan.

Om daar voor eens en altijd een duidelijk antwoord op te geven: Het zijn allemaal verhalen die het tijdens een verjaardag misschien goed doen, maar die op geen enkele manier kloppen. Onder alle genoemde situaties gaat de bekeuring gewoon door.

Een politiestrafbeschikking mag niet worden uitgevaardigd als:
 • de opsporingsambtenaar zelf of een naaste familielid bij het feit of de gevolgen daarvan betrokken is;
 • er een verschil van inzicht bestaat tussen de opsporingsambtenaar en de verdachte over de feiten en/of de strafbaarheid;
 • het feit schade ten gevolge heeft gehad of overigens te ernstig van aard is;
 • inbeslagneming plaatsvindt en er door de hulpofficier van justitie geen juridische eindbeslissing over al het beslag is genomen;
 • de militaire rechter uitsluitend bevoegd is.