Infobot

Infobot is een geïntegreerde extensie in het board. Het bestaat uit een zeer groot aantal toevoegingen en functies en om daar een "gezicht" aan te geven hebben we als team gemeend daar een gebruiker voor aan te maken met de naam "Infobot".

Infobot is dus zelf géén echte gebruiker, hij geeft geen antwoord op berichtjes, vragen of email: die kun je altijd richten aan zijn ontwikkelaar: Frans of een van de andere beheerders.