Bevoegdheid

In dit forum staan de afgesloten onderwerpen uit Stel uw vraag als Gast.

Moderator: Moderatorteam

Gebruikersavatar
Gast
Infopolitie Gast
Geslacht: Geen opgegeven

Bevoegdheid

Berichtdoor Gast » 08 Aug 2008 18:59

Vraagje:

Ik ben geflits door de KMAR (administratieve eenheid is district Schiphol), ik reed niet zelf maar nu wilde ik een WOB verzoek aanvragen,foto, ijkrapport,akte van aanstelling,akte van beëdiging etc, maar nu werd mij verteld dat dat niet kan de foto kon ik misschien wel krijgen maar dat moest in overleg met de persoon die de controle gedaan had en ze wilde mijn telefoon nummer hebben, maar nou vraag ik me af is iemand werkzaam bij de KMAR (geen politie)wel bevoegd om een snelheidscontrole te doen en is het niet zo dat je als burger altijd een WOB verzoek kan indienen, dat is toch wettelijk zo geregeld? Ik vind het erg raar.

Met vriendelijke groet,

Gebruikersavatar
thijeleo
Administrator
Administrator
Berichten: 7340
Lid geworden op: 21 Mei 2003 12:00
Agent
Roepnaam: Leo
Twitter: thijeleo / infopolitie
Facebook: leotenthije
Linkedin: leotenthije
Locatie: Zelhem
Geslacht: Man
Leeftijd: 59
Contact:

Re: Bevoegdheid

Berichtdoor thijeleo » 08 Aug 2008 19:02

De Kmar IS de politie op Schiphol.
LJB ten Thije-Boonkkamp
Forummaster

Gebruikersavatar
Gast
Infopolitie Gast
Geslacht: Geen opgegeven

Re: Bevoegdheid

Berichtdoor Gast » 08 Aug 2008 19:10

Ja dat is de marechaussee maar zijn die bevoegd tot snelheidscontroles in de provincie utrecht???

Gebruikersavatar
ThunderSTreak
Blijvertje
Blijvertje
Berichten: 5387
Lid geworden op: 18 Jul 2004 16:06
Adviseur Veiligheid
Vademecum
Voorbeeldburger
Locatie: Ulvenhout
Geslacht: Man
Leeftijd: 57
Contact:

Re: Bevoegdheid

Berichtdoor ThunderSTreak » 08 Aug 2008 20:36

Maakt het regiokorps van Utrecht geen gebruik van ondersteuning door de Kmar??
Met vriendelijke groet,

ThunderSTreak
Afbeeldingdrive safe4safetyAfbeelding

Gebruikersavatar
Julio
OnTroerend goed
OnTroerend goed
Berichten: 3848
Lid geworden op: 18 Jan 2004 10:13
Vrijwilliger
Voorbeeldburger
Roepnaam: Julio
Locatie: Elst (PL07)
Geslacht: Man
Leeftijd: 28
Contact:

Re: Bevoegdheid

Berichtdoor Julio » 08 Aug 2008 20:56

Volgens mij wordt er in het centrum zelfs door Kmar gesurveilleerd op de bike!
GLM
"Was ik maar wat rijker en niet zo knap."

Gebruikersavatar
rai
Moderator
Moderator
Berichten: 7074
Lid geworden op: 06 Jul 2004 21:54
KMAR
Locatie: Regio Rotterdam Rijnmond
Geslacht: Man
Leeftijd: 43
Contact:

Re: Bevoegdheid

Berichtdoor rai » 08 Aug 2008 21:19

WOB verzoek indien kan altijd.
Dan krijg je uiteindelijk een kopie van het originele brondocument en eventueel een foto.
Verder krijg je geen ijkingsrapport, is door diverse rechtbanken al uitgesloten dat dit daar niet onder valt.
Verder heeft het ook geen zin om naar een akte van aanstelling te vragen, aangezien iemand die niet werkzaam is bij de Kmar nooit een systeem in kan om te vrwerken, verder kan je vragen naar een akte van beëdiging, maar die is er niet en had je niet gekregen ook, wij zijn immers OA volgens 1441 en daar bestaat geen akte voor.


Waar ik wel benieuwd naar en is de exacte lokatie van flitsen.
In de rpovincie Utrecht liggen namelijk een heleboel wegen in beheer van defensie, maar zijn opengesteld voor een ieder, maar is wel degelijk militair terrein.
Dus gaarne eerst met een straat komen.

Gebruikersavatar
thijeleo
Administrator
Administrator
Berichten: 7340
Lid geworden op: 21 Mei 2003 12:00
Agent
Roepnaam: Leo
Twitter: thijeleo / infopolitie
Facebook: leotenthije
Linkedin: leotenthije
Locatie: Zelhem
Geslacht: Man
Leeftijd: 59
Contact:

Re: Bevoegdheid

Berichtdoor thijeleo » 08 Aug 2008 21:29

Om het even volledig te maken:

De Wegenverkeerswet bepaalt wie bevoegd is in de opsporing van verkeerzaken:

Wettekst
Art. 159.
 1. Met de opsporing van de feiten, strafbaar gesteld bij of krachtens deze wet, zijn belast:
  1. de in de artikelen 141 en 142 van het Wetboek van Strafvordering bedoelde personen;
  2. de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen ambtenaren van de Rijksbelastingdienst, van de Rijks- en de provinciale waterstaat, van de Rijksdienst voor het Wegverkeer en van de verkeersinspecties, een en ander voor zover bij die algemene maatregel van bestuur is bepaald;
  3. de in de artikelen 87 en 89 van de Wet personenvervoer 2000 bedoelde personen, voor zover het betreft de eisen die met betrekking tot voertuigen als bedoeld in die wet worden gesteld bij of krachtens deze wet;


De Kmar (Marechaussee) staat genoemd als politie-instantie in artikel 141 van het wetboek van strafvordering

Wettekst
Art. 141 wetboek van strafvordering

1. Met de opsporing van strafbare feiten zijn belast:
 1. de officieren van justitie;
 2. de ambtenaren van politie, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder a en c, en tweede lid van de Politiewet 1993;
 3. de door Onze Minister van Justitie in overeenstemming met Onze Minister van Defensie aangewezen militairen van de Koninklijke marechaussee.
 4. de opsporingsambtenaren van de bijzondere opsporingsdiensten, bedoeld in artikel 2 van de Wet op de bijzondere opsporingsdiensten.


Zij zijn hiermee algemene opsporingsambtenaren, maar hebben ingevolge de politiewet wel een beperking:

Wettekst
Artikel 6 Politiewet
 1. Aan de Koninklijke marechaussee zijn, onverminderd het bepaalde bij of krachtens andere wetten, de volgende politietaken opgedragen:
  1. het waken voor de veiligheid van de leden van het Koninklijk Huis, in samenwerking met andere daartoe aangewezen organen;
  2. de uitvoering van de politietaak ten behoeve van Nederlandse en andere strijdkrachten, alsmede internationale militaire hoofdkwartieren, en ten aanzien van tot die strijdkrachten en hoofdkwartieren behorende personen;
  3. de uitvoering van de politietaak op de luchthaven Schiphol en op de andere door Onze Ministers van Justitie, van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelateis en van Defensie aangewezen luchtvaartterreinen;
  4. de verlening van bijstand alsmede de samenwerking met de politie krachtens deze wet, daaronder begrepen de assistentieverlening aan de politie bij de bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit;
  5. de uitvoering van de politietaak op plaatsen onder beheer van Onze Minister van Defensie, op verboden plaatsen die krachtens de Wet bescherming staatsgeheimen (Stb. 1951, 92) ten behoeve van de landsverdediging zijn aangewezen, alsmede op het terrein van de ambtswoning van Onze Minister-President;
  6. de uitvoering van de bij of krachtens de Vreemdelingenwet (Stb. 1965, 40) opgedragen taken, waaronder begrepen de bediening van de daartoe door Onze Minister van Justitie aangewezen doorlaatposten en het, voor zover in dat verband noodzakelijk, uitvoeren van de politietaak op en nabij deze doorlaatposten, alsmede het verlenen van medewerking bij de aanhouding of voorgeleiding van een verdachte of veroordeelde;
  7. de bestrijding van mensensmokkel en van fraude met reis- en identiteitsdocumenten;
  8. het in opdracht van Onze Minister van Justitie en van Defensie ten behoeve van De Nederlandsche Bank N.V. verrichten van beveiligingswerkzaamheden.
 2. Onder personen die behoren tot de andere strijdkrachten en internationale hoofdkwartieren, bedoeld in het eerste lid, onder b, worden mede begrepen personen, voor zover aangewezen bij algemene maatregel van bestuur op voordracht van Onze Minister van Defensie.
 3. Onze Minister van Justitie kan de commandant van de Koninklijke marechaussee, voor zover het de uitoefening van de taak, bedoeld in het eerste lid, onder c, door het daarvoor bestemde onderdeel of de daarvoor bestemde onderdelen betreft, de nodige algemene en bijzondere aanwijzingen geven ten behoeve van de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde en de beveiliging van de burgerluchtvaart tegen terroristische aanslagen.
 4. Hoewel bevoegd tot de opsporing van alle strafbare feiten, onthoudt de militair van de Koninklijke marechaussee die is aangewezen krachtens artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering, zich van optreden anders dan in het kader van de uitoefening van zijn politietaken, bedoeld in het eerste lid.


Gezien punt 4 is het dus de vraag of de politie Utrecht de bijstand van de KMar heeft ingeroepen voor de uitvoering van de politietaak. Zoals in een eerder antwoord al is gegeven is dit dus het geval.

Dus ja: de Kmar is bevoegd om deze radarcontrole uit te voeren.
LJB ten Thije-Boonkkamp
Forummaster

Gebruikersavatar
seagul
Infopolitie Gast
Geslacht: Geen opgegeven

Re: Bevoegdheid

Berichtdoor seagul » 08 Aug 2008 21:30

had begrepen dat iemand bij de marechaussee als die politie taken uitvoert een speciale embleem op de borst heeft en dat ie anders niet beeedigt is voor (burger)politie taken ?
verbeter me maar als ik het mis heb ?
is me ooit een keer verteld door een kolonel bij de marechaussee

Gebruikersavatar
rai
Moderator
Moderator
Berichten: 7074
Lid geworden op: 06 Jul 2004 21:54
KMAR
Locatie: Regio Rotterdam Rijnmond
Geslacht: Man
Leeftijd: 43
Contact:

Re: Bevoegdheid

Berichtdoor rai » 08 Aug 2008 21:50

seagul schreef:had begrepen dat iemand bij de marechaussee als die politie taken uitvoert een speciale embleem op de borst heeft en dat ie anders niet beeedigt is voor (burger)politie taken ?


Klopt gedeeltelijk.

Ja, iemand met embleem is opsporingsambtenaar, maar dit is iets door de Kmar zelf in het leven geroepen.

NEE, iemand zonder embleem wil niet per definitie zeggen dat hij geen opsporingsambtenaar is.
Ik vergeet hem soms met wisselen van overhemd wel eens om te zetten, en dan loop ik dus een dienstje zonder.

Maar goed, wettelijk heeft dat ding geen enkele meerwaarde en bepaald alleen wat op de schouder staat of iemand oa is.

Gebruikersavatar
seagul
Infopolitie Gast
Geslacht: Geen opgegeven

Re: Bevoegdheid

Berichtdoor seagul » 08 Aug 2008 23:47

3iu1enis even off topic denk ik nu maar wat is het verschil in bevoegheid dan ?

Gebruikersavatar
rai
Moderator
Moderator
Berichten: 7074
Lid geworden op: 06 Jul 2004 21:54
KMAR
Locatie: Regio Rotterdam Rijnmond
Geslacht: Man
Leeftijd: 43
Contact:

Re: Bevoegdheid

Berichtdoor rai » 08 Aug 2008 23:59

!
Moderatoropmerking van: rai :
Seagul, gaarne bij "meepraten" in een topic even inloggen, aangezien je bij je gebruikersnaam ook een wachtwoord heb gekregen.
Komt de discussie alleen maar ten goede.

Dank u.

Gebruikersavatar
rai
Moderator
Moderator
Berichten: 7074
Lid geworden op: 06 Jul 2004 21:54
KMAR
Locatie: Regio Rotterdam Rijnmond
Geslacht: Man
Leeftijd: 43
Contact:

Re: Bevoegdheid

Berichtdoor rai » 09 Aug 2008 00:04

seagul schreef:3iu1enis even off topic denk ik nu maar wat is het verschil in bevoegheid dan ?


Dit verschil is wat dat betreft heel klein en voor een "burger" vaak niet te begrijpen. (is geen verwijt naar de burger overigens)

Het gaat vaak om hele kleine specifieke details, die per casus ook weer verschillen, in samenhang met hoe het op papier is gezet, die bepalen of een bon wel of niet terecht gescheven is,
Is iets te omslachtig om gewoon even in een paar zinnen te omschrijven.

Gebruikersavatar
ajc
Infopolitie Gast
Geslacht: Geen opgegeven

Re: Bevoegdheid

Berichtdoor ajc » 09 Aug 2008 00:26

was dat niet iets met.... specifiek aangewezen voor de politietaak... ?

Gebruikersavatar
rai
Moderator
Moderator
Berichten: 7074
Lid geworden op: 06 Jul 2004 21:54
KMAR
Locatie: Regio Rotterdam Rijnmond
Geslacht: Man
Leeftijd: 43
Contact:

Re: Bevoegdheid

Berichtdoor rai » 09 Aug 2008 00:40

ajc schreef:was dat niet iets met.... specifiek aangewezen voor de politietaak... ?


Op zich klopt dit.
Maar er is simpelweg geen eenduidig antwoord te geven of het wel of niet rechtmatig is.
Het is per situatie afhankelijk, mede in combinatie met hoe het op papier staat.

Binnen het strafrecht is het inmiddels al "gerepareerd", maar daar is het Mulder-verhaal niet in meegenomen.
Het zou gewoon duidelijk worden en zijn, als de wetgever gewoon kiest voor "JA altijd" of "NEE nooit" en niet wat je nu hebt, "JA mits" of NEE tenzij" etc.
Ook de rechtspraak gaat er nog heel verschillend mee om en is het dus ook nog eens per rechter afhankelijk.
Schep gewoon duidelijkheid voor iedereen.
Niet alleen voor mijn collega's, maar evengoed zeker voor de burger en andersom.

Gebruikersavatar
Gast
Infopolitie Gast
Geslacht: Geen opgegeven

Re: Bevoegdheid

Berichtdoor Gast » 09 Aug 2008 12:29

Bedankt voor jullie reacties,

Ben het met een aantal dingen niet eens, zoals de opmerking over de ijkrapporten, die kun je wel degelijk opvragen die worden zelfs door het OM opgevraagd, dat is ook wel logisch want hoe kun je anders aantonen dat meetapparatuur niet geijkt was. Daarbij moet de persoon die de radarcontrole verwerkt heeft ook bevoegd en beëdigd zijn dus ook dit moet opvraagbaar zijn anders heb je geen zaak, de plek waar ik geflits ben was in soesterberg op een plek wat waarschijnlijk in beheer is van defensie.

Ik ga hier maandag mee verder en jullie horen nog wel of deze bon wel of niet gegrond is.


Terug naar “Archief Stel uw vraag als Gast”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 9 gasten